Pārstāvis: Jānis VanagsPublicēta: 15. Feb (2018)

PAR TAUTAS VĒLĒTIEM PAGASTU PĀRVALŽU VADĪTĀJIEM!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
148
Jau parakstījuši 148
9'852

Ņemot vērā, ka pagasta pārvaldes vadītājs ir varas pārstāvis, kurš pagasta iedzīvotājiem ir visērtāk sasniedzamas un caur viņu notiek kontakts ar domi, ir nepieciešams stiprināt tautas pilsonisko apziņu dodot pagastu iedzīvotājiem iespēju izvēlēties šo cilvēku pašiem. Pagasta iedzīvotājiem ir jāļauj izvēlēties cilvēku, kam tie uzticas un vēlas, lai tas pārstāv viņu intereses darbā ar novada domi.

Ir nepieciešams veikt labojumus likumā par pašvaldībām un vēlēšanu likumā. Saeimai un LR Ministru kabinetam ir jāatbalsta šī iniciatīva un jāveic nepieciešamie likumu labojumi, lai turpmāk pagastu vadītājus ieceļ cilvēki, kas dzīvo šajos pagastos.

Sabiedrība kļūs politiski aktīvāka un cilvēku intereses pagastā pārstāvēs viņu uzticības persona. Šobrīd lauku cilvēkam vistuvāk esošo valsts varas pārstāvi ieceļ novada domes deputāti kopīgā balsojumā. Situācijā, ja novads ir liels un tā pagasta iedzīvotāji, kura pārliecinošais vairākums balso par politiskiem spēkiem, kas domē neiekļūst un šis pagasts atrodas salīdzinoši tālu no novada centra, tad šādu pagastu iedzīvotāji, kuru intereses nesakrīt ar domē ievēlētajiem pārstāvjiem paliek politiski apdalīti, jo viņiem nav uzticības personas domē un pagastā, ka arī attālums viņiem ir šķērslis ērti doties uz domi aizstāvēt savas intereses un kontaktēties ar ievēlētajiem tautas pārstāvjiem, kas turpmāk organizēs apkārt notiekošo pagastā un novadā. Tādā veidā var rasties neaizsargātības sajūta un var tikt pieņemt lēmums neapmeklēt vēlēšanas. Pagastu pārvalžu vadītājiem ir jābūt tautas vēlētiem, lai radītu papildus stimulus iedzīvotājiem aktivizēties uz pašvaldību vēlēšanām un doties vēlēt novada domi un pagasta priekšsēdētāju.