Pārstāvis: Kārlis BeļēvičsPublicēta: 16. Jun (2023)

TIESĪBAS SAEIMAI PREZIDENTA ATSTĀDINĀŠANU NODOT TAUTAS BALSOJUMAM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'946
Jau parakstījuši 1'946
8'054

Kā būtu pareizi – paredzēt tiesības atlaist Valsts prezidentu tikai Saeimai, vai paredzēt teikšanas iespēju arī tautai? Prezidents ir Latvijas augstākā amatpersona, kurai jāpārstāv visa tauta vai vismaz vairākums, nevis šaura cilvēku grupa. Mums, tautai, prezidenta sakarā nav nekādas ietekmes – nevaram ne ievēlēt, ne atlaist. To dara mūsu deputāti. Kā tas nākas, ka mēs iedodam savu balsi konkrētai partijai ar konkrētām vadlīnijām un vērtībām, un pēc tam šie deputāti jau Valsts prezidenta vēlēšanās nobalso par kaut ko pilnīgi pretēju? Tas ir politiskais tirgus un savu vēlētāju nodošana. Lai tauta saglabātu kontroli pār to mandātu, ko ir devusi Saeimas deputātiem, aicinu mainīt Satversmi, ka arī tautai ir tiesības atlaist Valsts prezidentu.

Prezidenta atlaišanu regulē Satversmes 51. pants, kas nosaka, ka vismaz pusei no Saeimas locekļiem jāiesniedz priekšlikums, un divām trešdaļām (67 balsis) no Saeimas jānobalso par Valsts prezidenta atlaišanu. Manos ieskatos tas nav godīgi pret tautu. Jo, kā jau norādīju, tu ievēli Saeimā savu deputātu, un pēc tam viņš Valsts prezidenta vēlēšanās izdara kaut ko pretēju solītajam. Tāpēc aicinu līdztekus jau esošajam noteikt, ka gadījumā, ja vismaz puse no Saeimas deputātiem iesniedz priekšlikumu par Valsts prezidenta atlaišanu, tad iesniedzēji par to var prasīt arī tautas nobalsošanu kā alternatīvu Saeimas divām trešdaļām balsu. Ja vairākums nobalso par Valsts prezidenta atlaišanu, tad notiek jaunas prezidenta vēlēšanas.

Ar šo pārmaiņu tautā nostiprināsies apziņa, ka valsts suverēnā vara tiešām pieder tautai, un tauta ietekmē valsts attīstību. Tas ievērojami mazinās situācijas iespēju, kad tu atdod balsi un – viss. Tiekamies varbūt pēc četriem gadiem. Deputātiem nāksies ņemt vērā, ka viņu politisko tirgošanos par Valsts prezidenta amatu var pēc tam izbeigt ar tautas balsojumu. Tāpēc – izdari pareizu izvēli!