Spēkā no 2018. gada neatkarīgi no iniciatīvas

Pārstāvis: Roberts SiliņšPublicēta: 07. Oct (2016)

PAR UZŅĒMUMA REINVESTĒTĀS PEĻŅAS NEAPLIKŠANU AR NODOKLI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'485
Jau parakstījuši 1'485
8'515

Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

Pieņemt likumu, ka uzņēmuma peļņa, kura ir reinvestēta uzņēmumā, netiek aplikta ar nodokli.

Tiks palielinātas uzņēmuma izaugsmes iespējas un līdz ar to tiks radītas jaunas darbavietas, lielākas algas. Šāda nodokļa atcelšana sekmēs uzņēmumu neaiziešanu no Latvijas tirgus un līdz ar to nesīs Latvijas valstij ienākumus nodokļu veidā! Šī nodokļa nepielietošana veiksmīgi sevi pierāda Igaunijā, kur uzņemējdarbība ir daudz vairāk attīstijusies, nekā tas ir Latvijā.

Iniciatīvas jaunumi

Publiskajā telpā aktualizējas iniciatīva - īstais brīdis stiprināt sabiedrības spiedienu!08. Mar (2017)

Šobrīd publiskajā telpā sākusies aktīva diskusijas par 0% uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) reinvestētai peļņai ieviešanu Latvijā. Ekonomikas ministrija (EM) gadu mijā to iestrādāja Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā (UVPP), tagad par to runā arī Latvijas banka (LB) un Finanšu ministrija (FM) nodokļu reformas kontekstā.

Produktivitātes, konkurētspējas, investīciju un kapitāla pieejamībā Latvija joprojām būtiski atpaliek no Eiropas vidējiem rādītājiem, un tieši nodokļu politika ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar ko valsts var piesaistīt ārvalstu investoru uzmanību un veicināt konkurētspējas un produktivitātes kāpumu. Tomēr jāņem vērā, ka, tāpat kā jebkurš cits, arī šis instruments pats par sevi rezultātu nerada. Būtiski ir piemeklēt pareizo tā konfigurāciju un meistarīgāko pielietojumu. Ziņas avots: delfi.lv

DALIES AR INICIATĪVU SAVOS SOCIĀLAJOS TĪKLOS, AICINI PARAKSTĪTIES DRAUGUS UN PAZIŅAS - IESAISTIES, LAI INICIATĪVA RADĪTU SABIEDRĪBAS SPIEDIENU UN LIKUMS TIKTU PIEŅEMTS!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE