Pārstāvis: Jānis LudānsPublicēta: 31. Jul (2020)

PAR AUGSTĀKO AMATPERSONU REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMU SAMĒRĪGUMU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'676
Jau parakstījuši 2'676
7'324

Ar šo iniciatīvu vēlos pārtraukt nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu augstāko amatpersonu reprezentācijas izdevumu apmaksai bez attaisnojuma un kā piemaksu pie ikmēneša atalgojuma konstantā apmērā.

Arī Covid-19 laikā, kad augstākās valsts amatpersonas strādā no mājām, tās patur reprezentācijas izdevumus - 1000 eiro mēnesī. šī sistēma ir jāmaina vispār. Ir jānosaka limits šiem izdevumiem pēc amatpersonu līmeņa, kā arī reprezentācijas izdevumi ir jāapmaksā 'post factum' – uzrādot čekus, kvītis utt. Tas nedrīkst būt konstants maksājums.

Tā tiks ietaupīti budžeta līdzekļi. Kaut finansiāli tas nebūs daudz, tomēr solidaritātes, taisnīguma un sabiedrības uzticības efekts būs par šādu finansiālo ieguvumu vēl lielāks. Un sabiedrībai būs arī pieejama informācija, kādi tieši reprezentācijas tēriņi ir segti.