Pārstāvis: Aigars BehmanisPublicēta: 07. Jul (2023)

PAR VALSTS NOTEIKTĀS KOMANDĒJUMA NAUDAS PAAUGSTINĀŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
850
Jau parakstījuši 850
9'150

Aicinu likumdošanā noteikto minimālo komandējuma naudu paaugstināt par vismaz 30%.

Tāpēc ir jāveic izmaiņas MK noteikumos Nr. 969 un noteikumu pielikumā Nr. 1.

Līdz ar to darbinieki, kuri dodas komandējumos, varēs saņemt pietiekamu dienas naudu, lai segtu izdevumus. Dzīves dārdzība un ikdienas pakalpojumu izmaksas ir pieaugušas, un komandējuma nauda ir jāpalielina atbilstīgi situācijai.