Pārstāvis: Vaičulis AndisPublicēta: 07. Feb (2019)

PAR VIENLĪDZĪGĀM VĒLĒŠANĀM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
400
Jau parakstījuši 400
9'600

Satversmes 6. pants nosaka: „Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās.” Problēma ir apstāklī, ka vēlēšanas nav proporcionālas, jo Satversmes 7. pants nosaka: „Sadalot Latviju atsevišķos vēlēšanu apgabalos, Saeimas deputātu skaits, kurš ievēlams katrā vēlēšanu apgabalā, noteicams proporcionāli katra apgabala vēlētāju skaitam.” Esošā kārtība nosaka, ka Latvijā ir 5 vēlēšanu apgabali. Katrā vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka pirms vēlēšanām atbilstīgi tur dzīvojošo vēlētāju skaitam. Te arī sākas problēma, jo faktiski sanāk, ka katrā vēlēšanu apgabalā notiek savas vēlēšanas, kurās sadala šīs iedalītās deputātu vietas. Pēdējās Saeimas vēlēšanās Vidzemē vēlētāju aktivitāte bija 60,98%, bet Latgalē 43,40%. Ja deputātu mandātus sadalīti atbilstīgi nobalsojušo skaitam, nevis balsstiesīgo skaitam, tad no Latgales būtu ievēlēti nevis 14 deputāti, bet gan 11. Savukārt Vidzemē - nevis 25, bet gan 28 deputāti. Izdalot pēdējās vēlēšanās nobalsojušo skaitu ar katrā vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu, iznāk, ka Vidzemē uz vienu ievēlamo deputātu bija 9567 vēlētāji, bet Latgalē 6433 vēlētāji. Sanāk, ka viena latgalieša balss bija 1,5 vidzemnieka vērtībā. Tas nozīmē, ka visu nobalsojušo balsis nav ar vienādu vērtību, un to vērtība ir atkarīga no vēlētāju aktivitātes katrā vēlēšanu apgabalā. Nepieciešams mainīt vēlēšanu kārtību, un tai ir jābūt sekojošai: Pirmkārt, notiek Saeimas vēlēšanas. Otrkārt, no katra vēlēšanu apgabala ievēlēto deputātu skaitu nosaka, dalot katrā vēlēšanu apgabalā nobalsojušo skaitu ar kopējo nobalsojušo skaitu visā Latvijā. Treškārt, no katra vēlēšanu apgabala ievēlēto deputātu skaitu sadala proporcionāli starp partijām, atbilstīgi nobalsojušo skaitam.

Satversmes 7. pantā nepieciešams veikt izmaiņas, nosakot, ka Saeimas deputātu skaits, kas ievēlams katrā vēlēšanu apgabalā, noteicams proporcionāli katra apgabala nobalsojušo skaitam.

Tiktu panāktas godīgas vēlēšanas, kurās partijas vietu skaits Saeimā būtu proporcionāls par to nobalsojušo vēlētāju skaitam.

Pievienots dokuments

Saeimas_velesanu_sistemas_maina.pdf (atvērt)