Iniciatīva Budžeta komisijā ir atstāta bez tālākas virzības

Pārstāvis: Jeļena MirnajaPublicēta: 17. Mar (2021)

VIENREIZĒJU 500 EUR PABALSTU ĢIMENĒM, KURU BĒRNI TURPINA IEGŪT AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU LATVIJĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
12'352
Jau parakstījuši 12'352

Saskaņā ar "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma" grozījumiem ir paredzēts vienreizējs pabalsts 500 eiro apmērā par vienu bērnu, "personai, kurai šā likuma 62. pantā minētajā periodā it tiesības uz bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu vai kurai sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigām". Attiecīgi citas ģimenes nav valsts ģimenes pabalsta izmaksas subjekti. Vēršu jūsu uzmanību uz tām ģimenēm, kuru bērni turpina iegūt augstāko izglītību Latvijā - arī tās izjūt ne mazas grūtības šajā sarežģītajā periodā. Jānorāda, ka daudzi jaunieši iegūst augstāko izglītību par savu ģimeņu līdzekļiem, nesaņemot stipendijas. Mācoties šai laikā attālināti, studenti un to vecāki ir spiesti apmaksāt arī kopmītni, to neizmantojot, lai nepazaudētu vietu kopmītnē līdz tam laikam, kad atsāksies apmācības klātienē. Arī tas ievērojami pasliktina šo ģimeņu finansiālo stāvokli ārkārtas situācijas laikā.

Tāpēc aicinu piešķirt vienreizēju 500 EUR pabalstu arī studējošo jauniešu ģimenēm vai apgādniekiem, kuru bērni turpina iegūt augstāko izglītību Latvijā. Samērīgs atskaites punkts būtu valsts ģimenes pabalsta pašreizējā robeža - līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, ja jaunietis/-te nav stājies laulībā.

Kā Latvijas Republikas pilsone un godprātīga nodokļu maksātāja es uzskatu par nekorektu bērnu sadali pēc Latvijā iegūstamās izglītības veida. It īpaši attiecībā pret studentiem, kas mācās pilna laika klātienē un praktiski bez iespējas ārpus studijām arī patstāvīgi pelnīt.