Pārstāvis: Dāvis ViļumsPublicēta: 16. Feb

VISMAZ 50% GRĀMATU VISĀS LATVIJAS GRĀMATNĪCĀS JĀNODROŠINA LATVIEŠU VAI CITĀS ES VALODĀS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
250
Jau parakstījuši 250
9'750

Jau no 2021. gada 16. jūnija Ukrainā ir spēkā likums, kas prasa grāmatnīcām un izdevējiem nodrošināt, ka vismaz puse no piedāvātajām grāmatām ir publicētas valsts valodā. Latvija ir ļoti līdzīgā valodas un ģeopolitiskajā situācijā, un šāda iniciatīva būtu lietderīga arī Latvijai. Mērķis ir veicināt latviešu un Eiropas autoru darbu pieejamību un popularitāti, kā arī sekmēt ārvalstu autoru darbu tulkojumus latviešu valodā. Šī iniciatīva iecerēta kā solis uz valodas un kultūras bagātināšanu, nodrošinot plašāku un daudzveidīgāku literatūras klāstu.

Lai to īstenotu, iesaku iedvesmoties no Ukrainas piemēra un ieviest prasību, ka vismaz puse no grāmatu klāsta Latvijas grāmatnīcās un izdevēju piedāvājumā ir jābūt latviešu valodā vai kādā no citām Eiropas Savienības valodām. Līdzīgi kā Ukrainā, (skat. likumā 26. pantu: https://ej.uz/oqvd), būtu jāatrunā izņēmums izdevniecībām un grāmatnīcām, kas specializējas izdevumiem citās valodās, kuras Latvija aizsargā un veicina – lībiešu un latgaliešu izdevumiem, kā to nosaka Valsts valodas likums (https://likumi.lv/ta/id/14740-valsts-valodas-likums).

Tas nodrošinās, ka, apmeklējot grāmatnīcas Latvijā, ikviens valsts iedzīvotājs, kurš runā un saprot latviešu valodu vai kādu no citām Eiropas Savienības valodām, vienmēr atradīs sev piemērotas grāmatas. Tas ne vien sekmēs latviešu valodas un Eiropas literatūras popularitāti, bet arī veicinās kultūras daudzveidību un izglītības iespējas, atbalstot gan vietējo, gan Eiropas autoru darbus. Tas palīdzēs veidot sabiedrību, kas ir plašāk izglītota un kultūras ziņā bagātāka.