Pārstāvis: Arturs StalažsPublicēta: 01. Nov (2023)

REORGANIZĒT AUTOTRANSPORTA DIREKCIJU!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
212
Jau parakstījuši 212
9'788

Aicinām reorganizēt valsts kapitālsabiedrību Autotransporta direkcija (ATD), lai novērstu korupcijas riskus sabiedrībai tik svarīgajā jomā. Reorganizācija paredzētu, ka ATD valsts deleģētās funkcijas tiek nodotas attiecīgām civildienesta iestādēm, kas ir komerciāli neitrālas. ATD reorganizācijas gadījumā pirmām kārtām nedublēsies politikas plānošanas funkcijas, un nedublēsies arī attiecīgais finansējums, ko šobrīd saņem gan ATD, gan Satiksmes ministrija (SM). Taču pats galvenais — tiks sakārtota sabiedriskā transporta plānošanas joma. Tā tiks nošķirta no līgumu slēgšanas un naudas pārvaldības, kas šobrīd ir ATD pārziņā un rada augstus koruptīvos riskus. Par to liecina daudzie skandāli vismaz pēdējo desmit gadu garumā. Reformētajai ATD ir jābūt iestādei, kas tikai tehniski īsteno tai deleģēto funkciju – tā ir izpildītājs, kas skrupulozi izpilda a) SM uzdevumus, b) normatīvo aktu prasības, un c) šai iestādei nav tiesību noteikt valsts politiku sabiedriskā transporta jomā. (Skat. situācijas izvērsumu un likumprojekta priekšlikumu iniciatīvas pielikumā.)

Tāpēc aicinām Saeimu uzņemties likumdošanas un regulējumu grozījumus, lai reorganizētu ATD, valstij no šā komersanta pārņemot atpakaļ sabiedriskā transporta plānošanas funkciju un nošķirot politikas plānošanu no izpildes. Līgumu slēgšana un naudas administrēšana arī nevar palikt pašas ATD ziņā. Šādi tiks novērsts pašreizējais augstais korupcijas un "sarunāšanas" risks ATD līgumos.

Jau ilgi ATD darbība un nemākulīgie risinājumi diskreditē valsts tēlu un visu valsts pārvaldi. Ņemot vērā, ka ATD dublē sabiedriskā transporta politikas plānošanu ar Satiksmes ministriju, sabiedrība iegūs arī to, ka šī funkcija nedublēsies. Cik zināms, ATD šobrīd īsteno savu politiku, ignorējot pat Satiksmes ministrijas uzdevumus. Tāpēc iniciatīva nodrošinās, ka šāda situācija nebūs vairs iespējama. Citiem vārdiem – iniciatīva nodrošinās vienotāku politikas plānošanu vienas iestādes robežās un valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu.

Pievienots dokuments

Pielikums__ATD_reorganizācija.pdf (atvērt)