Prasība ir izpildīta neatkarīgi no iniciatīvas

Pārstāvis: Artūrs RostokinsPublicēta: 07. Apr (2021)

PĀRSKATĪT A1, A2 UN A KATEGORIJU BRAUKŠANAS APMĀCĪBU IEROBEŽOJUMUS AUTOSKOLĀS!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'518
Jau parakstījuši 1'518
8'482

Iestājoties siltajam laikam tuvojas arī moto sezonas atklāšana, tomēr izskatās, ka motocikla vadītāja apliecību iegūt neizdosies pat visas vasaras laikā. Š.g. 7. aprīlī, stājoties spēkā jaunajiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", tie ir papildināti ar noteikumu, ka braukšanas apmācībai satiksmē katram apmācāmajam ir nepieciešama individuāla norise – tas nozīmē vienam instruktoram viens kursants vienā mācību nodarbībā. Tāpat ir noteikts, ka vienlaikus uz mācību laukuma var atrasties tikai divi apmācāmie un viens vai divi apmācību veicēji. Vēlos atgādināt, ka braukšanas nodarbības tomēr notiek svaigā gaisā. Braukšanas apmācības notiek kā minimums 2000 m2 plašā mācību laukumā, nerunājot par braukšanu satiksmē, kur instruktors kursantam seko aiz muguras slēgtā automobilī. Un citi satiksmes dalībnieki arī ir drošībā savos spēkratos. Instruktori praktiskajās nodarbībās ar saviem apmācāmajiem ne reizi neatrodas kopā slēgtā telpā un bez problēmām ievēro daudz lielāku distanci par noteiktajiem 2m. Šobrīd Rīgā ir 5 moto mācību laukumi, kur katrā no tiem strādā vairāki instruktori, kas pārstāv dažādas autoskolas. Ar pašreizējiem ierobežojumiem darbu varēs veikt tikai vienas autoskolas instruktors tikai ar diviem apmācāmajiem, un pārējās autoskolas šajā brīdī atradīsies dīkstāvē. Jo vienlaicīga atrašanās lielākam cilvēku skaitam uz laukuma būs liegta. Tas nozīmē, ka mēs, visi kursanti, kas tagad vēlas apgūt sev kāroto kategoriju, esam spiesti gaidīt garā rindā un vienu reizi divās nedēļās tikt uz vienu nodarbību. Salīdzinājumam – agrāk kursants varēja izvēlēties sev tīkamo dienu un laiku. Nedēļā bija iespēja ieplānot pat četras nodarbības jeb astoņas nodarbības divās nedēļās! Tik reti veicot apmācības procesu ir minimāls progress iemaņu uzlabošanai braukšanā, un, apzinoties to, ka šī ir sezonas kategorija, ir maz ticams, ka daudziem izdosies tikt pie šīs kategorijas apliecības. Mēs – visu tipu A kategoriju kursanti, esam ieinteresēti pēc iespējas raitākai braukšanas apmācību norisei, jo teorijas apmācības ir un tiks izietas, teorijas eksāmeni ir un būs nokārtoti, nauda par to visu tiek maksāta. Bet noteikto ierobežojumu dēļ autoskolas nevar mūs fiziski apkalpot pietiekamā ātrumā, lai visi šogad tiktu līdz patstāvīgai dalībai satiksmē. Grūti iedomāties, ka motociklistu apmācība būtu nozīmīgs Covid-19 inficēšanās avots, ja velkam paralēles ar citu jomu ierobežojumiem un normām. Salīdzinot – slēpošanas trasē pie tāda apjoma laukuma, kāds ir autoskolām, var atrasties 28 apmācāmie. Uzskatu, ka šādi tiek nepamatoti kavēta vadītāja apliecības iegūšana, kas stimulētu ekonomisko izaugsmi valstī, palīdzētu nostabilizēt darbu instruktoriem un pavērtu darba iespējas kursantiem, kā arī vienkārši radītu cilvēkiem iespēju atpūsties šajos depresīvajos un tā jau no visām pusēm ierobežotajos laikos.

Manuprāt, A1, A2 un A kategorijas vadītāja apliecības iegūšanas ierobežošana vispār nekādi neietekmē epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos un tikai rada zaudējumus valsts budžetam un nodara kaitējumu darba tirgum, kā arī aizskar patērētāju tiesības. Tāpēc piedāvāju būtiski pārskatīt ierobežojumus autoskolām, kas attiecas uz kvalifikācijas iegūšanu šīm kategorijām.

Iznākumā topošie motociklisti nenonāks apjukumā un pretrunās par zaudētajiem līdzekļiem. Kursanti arī būs daudz drošāki satiksmes dalībnieki, jo iemaņas tiks regulāri atsvaidzinātas. Samazināsies arī epidemioloģiskie riksi sabiedriskajā transportā, jo veicinās cilvēku pārsēšanos uz privāto transportu pēc vadītāja apliecības iegūšanas. Uzlabosies e-komercija moto ekipējumam. Normalizēsies instruktoru darbs autoskolās. Radīsies jaunas darba iespējas kursantiem, piemēram, strādājot par moto kurjeru vai motopolicistu, kas šobrīd kļūst aizvien pieprasītākas profesijas. Cilvēki vairāk laika pavadīs brīvā dabā un attiecīgi mazāk nonāks slēgtās telpās.