Pārstāvis: Artūrs SkržinskisPublicēta: 08. Dec (2017)

PATIESA CENA
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
164
Jau parakstījuši 164
9'836

Ar šo iniciatīvu vēlos risināt būtisku problēmu par cenas stabilitāti, kas radusies starp patērētājiem un pakalpojuma sniedzējiem. Regulāri tiek konstatēta cenas izmaiņa preces pirkšanas laikā. Paņemot preci no plaukta, cenai ir jābūt skaidrai, nepārprotamai un viegli identificējamai, tomēr atnākot norēķināties par saņemto preci, ši cena tiek mainīta parasti uz augstāku cenu. No pakalpojuma sniedzēja puses ar cenrādi tiek piedāvāta oferte (piedāvājums), kurā tiek minēti visi nosacījumi, kuri ir nepieciešami, lai saņemtu piedāvājumu (preci). Šajā gadījumā notiek patērētāja maldināšana, norādot citus nosacījumus norēķināšanas laikā. Tāpēc ir nepieciešams iegādāties preci par norādīto cenu uz cenrāžā nevis par to, kas tiek norādīta norēķināšanas laikā. Pieņemot šo iniciatīvu tiks mazināta patērētāja maldināšanas iespēja, jo pakalpojuma sniedzējs no savas puses vērīgāk skatīsies uz cenas atbilstību cenrādī.

Veikt attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, lai patērētāji spētu atsaukties uz cenrādi, pēc kura, pakalpojuma sniedzējam arī ir jāpārdod prece, citējādi uz doto brīdi normatīvo aktu regulējums padara šo cenrāžu esamību par bezjēdzīgu, ņemot vērā to, ka cena jebkurā brīdī var mainīties un neatbilst cenrādī norādītajai cenai.

Sabiedrības kā patērētāju kopas ieguvums ir tajā, ka , tā spēs iegādāties vēlamo preci par vēlamo cenu, kā arī pakalpojuma sniedzēju tiesības netiek ierobežotas. Tas vienīgi veicinās pakalpojuma sniedzējus vērīgāk un atbildīgāk attiekties pret cenas patiesumu un atbilstību uz cenrāža. Pieņemot iniciatīvas izteiktos grozījumus, patērētāji spēs atsaukties uz cenrādi kā patiesu un atbilstošu piedāvājumu no pakalpojuma sniedzēja. Kas liks pakalpojuma sniedzējam pārdot preci par cenu, kura ir norādīta cenrādī. Mazināsies patērētāju maldināšana, kā arī pakalpojuma sniedzēji uzmanīgāk skatīs izliktos cenrāžus.