Pārstāvis: Korsaka JūlijaPublicēta: 03. Aug (2021)

PENSIJAS 2. LĪMEŅA IEMAKSU REĢISTRĀCIJAS PERIODA SAMAZINĀJUMS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
234
Jau parakstījuši 234
9'766

Šobrīd iemaksas pensiju 2. līmenī tiek reģistrētas pārskata mēnesim sekojošā ceturtajā mēnesī. Tas nozīmē, ka faktiski dalībnieks zaudē trīs mēnešu ieņēmumus. Proti, ja martā no dalībnieka algas tiek ieturēti sociālās iemaksas, kuras novirza pēc dalībnieka brīvas gribas izvēlētam pārvaldniekam, tās tiek reģistrētas tikai jūlijā. Taču ir aizkave trīs mēnešu periodā, kad faktiski ieturētā naudas summa nenes ieņēmumus. Paliek atklāti jautājumi: 1) vai šo trīs mēnešu starpība tiek pieskaitīta vēlāk pie mantojamās pensijas, ja ir noticis mantošanas gadījumus; 2) kā notiek vecuma pensijas aprēķins, ja dalībnieka pēdējā darba diena ir 31. augusts, un ar 1. septembri viņš piesakās vecuma pensijai? Kur paliek šo trīs mēnešu iemaksas, ja tās nav bijušas reģistrētas? Un kas sedz zaudējumus par šiem trīs mēnešu negūtajiem ieņēmumiem? Protams, varbūt tie ir daži centi vai eiro, tomēr jautājums ir principiāls.

Tāpēc pensiju 2. līmeņa reģistrācijas termiņš ir jānosaka līdz nākamā mēneša 10. datumam. Šobrīd gan IIN, gan VSAOI ir jānomaksā līdz tekošā mēneša 23. datumam.

Sabiedrība tā iegūs daļu savu ienākumu, kas viņiem pienākas pēc likuma. Iespējams, ka nāksies pārskatīt arī citus jautājumus, kas ir veidoti pēc līdzīgas prakses.