Pārstāvis: Ivars JavaitisPublicēta: 30. Mar

PIEKĻUVE OFICIĀLAJIEM DOKUMENTIEM IR ĻOTI SVARĪGA — PADARĪSIM TO PAR REALITĀTI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
835
Jau parakstījuši 835
9'165

Cilvēkiem ir tiesības zināt, ko dara pie varas esošie. Tas bija pamats, kādēļ vairāk nekā pirms desmit gadiem Tromsē, Norvēģijā, tika pieņemta Eiropas Padomes Konvencija par piekļuvi oficiālajiem dokumentiem. Šī konvencija ir pirmais saistošais starptautiskais juridiskais instruments, kas atzīst vispārējas tiesības piekļūt valsts iestāžu oficiālajiem dokumentiem. Tajā ir noteikti minimālie noteikumi pieprasījumuam par ātru piekļuvi oficiāliem dokumentiem.

Arī Latvijai ir nepieciešams parakstīt, ratificēt un ieviest šo Eiropas Padomes Konvenciju par piekļuvi oficiālajiem dokumentiem. Lietuvā šī konvencija jau ir spēkā kopš 01/12/2020 (parakstīta 18/06/2009, ratificēta 26/07/2012), bet Igaunijā tā ir spēkā no 01/12/2020 (parakstīta 18/06/2009, ratificēta 28/01/2016).

Tiesības zināt ir svarīgas tiesības, jo īpaši krīžu laikā. Tomēr caurredzamība attiecībā uz valsts pārvaldi un tās darbībām acīmredzami nav bijusi galvenā prioritāte Latvijā. Sabiedrībai ir tiesības iegūt informāciju, kā arī tai ir tiesības sevi aizstāvēt informācijas slēpšanas gadījumā, kas var notikt arī prettiesiski. Tieši šo nodrošina Eiropas Padomes Konvencija par piekļuvi oficiālajiem dokumentiem.