Pārstāvis: Imants BlicsonsPublicēta: 28. Dec (2020)

PIEŅEMT LIKUMU PAR KOPDZĪVI VIENĀ MĀJSAIMNIECĪBĀ JEB KOMŪNĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
187
Jau parakstījuši 187
9'813

Izbeigsim strīdus sabiedrībā par cilvēku kopdzīves veidu un Satversmes pantu dažādo interpretāciju!

Lai to izdarītu, ir jāpieņem likums par kopdzīvi vienā mājsaimniecībā jeb komūnā ar visām no tā izrietošajām tiesiskajām konsekvencēm – arī attiecībā uz bērniem un kopīpašumu. Likumā jau gana labi atrunāto ģimenes definīciju tas neietekmētu. Saskaņā ar Civillikumu, ģimene ir izrietoša no laulības, un laulība savukārt gan Satversmē, gan Civillikumā ir definēta kā vīrieša un sievietes savienība. Tāpēc tradicionālas, konservatīvas ģimenes aizstāvjiem nav iemesla satraukties, tomēr ir jāparedz cilvēkiem tiesības uz sakārtotām civiltiesiskajām attiecībām arī citās savienībās.

Sabiedrība no tā iegūs mieru, kārtību un tiesisku aizsardzību visiem sabiedrības locekļiem. Beigsies pašreizējā nevajadzīgā šķelšanās.