Pārstāvis: Vadims ŠafiguļļinsPublicēta: 23. May (2023)

PIETURA PIE BALTICOM KATLAKALNA IELĀ.
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas valstspilsētas pašvaldībā

2'500
322
Jau parakstījuši 322
2'178

AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI RĪGĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! Lūdzu Rīgas domi uzdot pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" izveidot jaunu sabiedriskā transporta pieturu Katlakalna ielā pie "Balticom".

Tāpat lūgums ir pagarināt 3. autobusa un/vai 22. trolejbusa maršrutus līdz Katlakalna 9.

Sakarā ar jaunu ēku būvniecību (Katlakalna ielā 6D un 6A) un jaunu darba vietu izveidi, kā arī klientu ērtībām, Katlakalna ielas 4B, 4C, 4A, 6, 6A, 6D, 9, 9A, 9D, 9F un Straupes ielas 5k-3, 3, 1 namu iedzīvotāji pēc kaimiņu aptaujas, kā arī darbinieki un klienti lūdz rast iespēju izveidot jaunu sabiedriskā transporta pieturu Katlakalna ielā. Tas samazinās iedzīvotājiem veicamo attālumu no pieturas līdz darba vietai vai vēlamajai tirdzniecības vietai, kas ir sevišķi svarīgi sliktos laikapstākļos. Jaunas pieturas izveide varētu arī veicināt vairāk izvēlēties sabiedrisko transportu, lai nokļūtu darba vietā vai veikalā. Tas savukārt mazinātu sastrēgumus pilsētā un negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI RĪGĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ!