Pārstāvis: Jānis VanagsPublicēta: 09. Mar (2016)

PAR TIKAI VALSTS FINANSĒTU PRIEKŠVĒLĒŠANU INFORMATĪVO KAMPAŅU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
499
Jau parakstījuši 499
9'501

Uz doto brīdi vēlēšanās noteicošais ir partijas maka biezums. Jo vairāk naudas politiskajam spēkam, jo plašāka un pārliecinošāka propogandas kampaņa tiek organizēta. Reklāmai ir milzīga ietekme uz vēlēšanu rezultātiem. Šobrīd demokrātiskā vara tiek bez maz vai nopirkta izmantojot reklāmas milzīgās iespējas uz svārstīgo vēlētāju rēķina.

1) Lai šo iniciatīvu realizētu ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas "Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā". Piedāvāju aizliegt politisko reklāmu/aģitāciju - aizliegt reklamēties televīzijā, radio, izdot savas politiskās aģitācijas avīzes un reklamēties cita veida medijos. Politisko reklāmu jāaizstāj tikai ar diskusiju formātu un personisku partiju biedru tikšanos ar vēlētājiem. Piešķirt valsts garantētu finansējumu medijiem, lai tie, pēc valsts pasūtijuma noorganizētu šādas diskusijas ar visu sarakstu pārstāvju piedalīšanos neatkarīgi no provizoriskajiem vēlēšanu rezultātiem, ko sniedz aptaujas. Mediju pienākums, ja tie organizē šādas diskusijas, garantēt, ka tiek dota iespēja piedalīties visu politisko partiju sarakstu pārstāvjiem, kuri piedalās konkrētajās vēlēšanās. Valstij jāfinansē, vienreizēja, visu partiju programmu publicēšana kopējā vēlēšanu avīzē un jāizsūta tā uz katru reģistrēto privātpersonas adresi Latvijas valsts teritorijā. Vēlēšanu avīzes funkcija ir informēt katru Latvijas valsts iedzīvotāju, par katru politisko spēku, kas piedalās konkrētajās vēlēšanās. Avīzē tiek publicēta katras partijas programma un kandidātu saraksts. 2) Ir jāveic būtiski labojumi "Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā". Esošo 0,71 eiro apmērā, kurus izmaksā reizi kalendārajā gadā par katru Saeimas vēlēšanās iegūto balsi, katrai partijai kura ir pārvarējusi 2% barjeru un līdz ar to iekļuvusi Saeimā, finansēšanai jāatstāj 0,20 eiro. Savukārt 0,51 eiro, kurus mēs iegūsim neizmaksājot partijām, jāvelta valsts finansētajai priekšvēlēšanu informatīvajai kampaņai Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Šī nauda jāizmanto priekšvēlēšanu debašu un priekšvēlēšanu politiskās avīzes izdošanai un piegādāšanai. Valsts finansējums, izmantojot 2012.gada vēlēšanu rezultātus, priekšvēlēšanu informatīvajai kampaņai sastādītu 1 759 565,28 euro. Šī summa jāsadala 3 daļās 1) televīzija 2) radio 3) avīze. Jārīko konkurss, lai noskaidrotu vispiemērotāko pakalpojuma sniedzēju. No šīs summas 33% jāvelta priekšvēlēšanu avīzes izdošanas un izplatīšanas vajadzībām. 1% jāvelta radio diskusiju translāciju vajadzībām. Radio pamatuzdevums ir televīzijas debašu retranslācija, jo noorganizēt debates ar visu politisko spēku pārstāvju klātbūtni ir sarežģīti. Atlikušie 66% jāvelta televīzijas debatēm. Finansējuma proporcijas ir pārdalāmas izvērtējot aktuālās informatīvās telpas tendences un citus apstākļus. Televīzijas debatēm ir jāsākās ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms vēlēšanām un jānotiek katru svētdienas vakaru. Obligāts nosacījums ir uzaicināt visu politisko spēku pārstāvjus, kas piedalās vēlēšanās. Ar šo valsts garantēto finansējumu un pašu mediju iniciatīvu ir pilnībā jāpietiek, lai nodrošinātu pietiekošu informāciju par vēlēšanās pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem. Valsts finansēto debašu autortiesības pieder valstij un tās ir tiesības retranslēt citiem medijiem. Valsts finansējums tiek piešķirts informatīvajām kampaņām tikai valsts valodā.

Tiks mazināta reklāmas izteiktā ietekme uz svārstīgo vēlētāju. Pieaugs vēlētāju daļa, kas domājot un izmantojot savas spriest spējas, nevis ļaujoties profesionālās reklāmas pārliecināšanas spējām izdarīs savu izvēli. Samazināsies partiju sponsoru ietekme uz politiskajiem procesiem valstī. Partijām būs vienādas iespējas uzrunāt vēlētāju.