Pārstāvis: Biedrība "Radi Vidi Pats"Publicēta: 23. Jan (2019)

PRET 3. PAKĀPES BĪSTAMO ATKRITUMU PĀRSTRĀDI LIEPĀJĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Liepājas pilsētas domē

5'000
2'282
Jau parakstījuši 2'282
2'718

Ar šo iniciatīvu ierosinām atcelt SIA "eVan Group" plānoto bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmuma celšanu Liepājā.

Uzņēmumā plānots veikt bīstamo atkritumu - izlietoto katalizatoru pārstrāde un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšana. Šāda veida ražotnes Baltijas valstīs vēl nav, un šeit nav arī rūpnīcu, kur ražošanas procesā lieto katalizatorus. Uzņēmuma paredzētas darbības vietas ir Kapsēdes iela 3A, Kapsēdes iela 9/15, kas atrodas tikai 1100 m attālumā no Liepājas slimnīcas un tikai 800 m no dzīvojamajām ēkām. Šādas rūpnīcas darbībai pastāv sekojoši riski: smaku un trokšņu veidošanās un traucējumi Liepājas reģionālajai slimnīcai. Tehnoloģiskajā procesā ir plānots izmantot amonjaku, kas ir gāze ar asu smaku. Darbības vieta Kapsēdes iela 9/15, Liepājā atrodas dabas lieguma “Tosmare” teritorijas tuvumā. Uzņēmums pašlaik nav sniedzis pietiekami detalizētu informāciju par darbības rezultātā radītajiem atkritumiem. Bažas rada gan elektrofiltru putekļu, gan pašu nolietoto elektrofiltru, kā arī izdedžu un sārņu atkritumu utilizācija. Tuvumā esošajā biznesa parkā darbojas 17 dažādi B kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumi (netiek vienlaikus izvērtētas arī summārās ietekmes).

Jautājums, vai Liepājā būtu nepieciešama bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmums, kurš maksimāli nodarbinātu 10 līdz 20 darbiniekus? Šādas rūpnīcas darbība veicinās toksiskos izmešus, gaisa piesārņojamu un indīgas, cilvēku veselībai bīstamas ķīmiskās vielas, kuras var rasties ražošanas procesā. Pasaules Veselības organizācijas pētījumi rāda, ka pilsētās āra gaisa piesārņojums rada 1,3 miljonu nāves gadījumu pasaulē katru gadu. Samazinot gaisa piesārņojuma līmeni, var tikt samazināta elpošanas ceļu infekciju, sirds slimību un plaušu vēža globālā slimību slodze. Vai Liepāja vēlas kļūt par bīstamo gāzu uzkrājēju laikā, kad pasaulē tiek pieņemta rezolūcija par nepieciešamību steidzīgi samazināt CO2 izmešus un apturēt klimata pārmaiņas? Vides pārraudzības un valsts biroja mājas lapā pieejams projekta apraksts (www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=2&id=3180&fbclid=IwAR2uW4UwCuPNLny0qa_2PJjsdls9sLEfHkJjuc_6VaVGeZIR4MymKMDKwjs). Vēlamies vērst uzmanību, ka matemātiski modelētais gaisa piesārņojums nav apskatīts un sasummēts ar blakus esošo uzņēmumu iespējamo gaisa piesārņojumu.

Iniciatīvas jaunumi

Aicinājums iestāties par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās un parakstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!"30. Oct (2020)

Tā kā esi parakstījis šo pašvaldībai adresēto iniciatīvu, uzrunājam Tevi ar aicinājumu atbalstīt patiesi spēcīgas un efektīvas kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi Latvijas pašvaldībās!

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina arī Tevi to parakstīt un dalīties ar to savos sociālo mediju kontos.

Lūdzam iepazīties arī ar iniciatīvas pielikumā izklāstītajiem apsvērumiem, kāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums un nepieciešams risinājums.

Ja atbalsti iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", tad dalies ar to Facebook u.c. sociālajos tīklos!

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Pret bīstamo atkritumu pārstrādi Liepājā – autore aktualizē iniciatīvu 28. Feb (2020)

05.03.2020. ziņa ir papildināta ar video.

Pirms gada ManaBalss platformā tika sākta parakstu vākšanas iniciatīva pret SIA "eVan Group" plānoto bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmuma celšanu Liepājā.

Ir pagājis gads, bet liepājnieku aktivitāte iniciatīvā pret šo uzņēmuma darbību, kas negatīvi ietekmētu iedzīvotāju veselību un Liepājas vidi, ir krietni zem nepieciešamās, lai uzņēmuma konkrēto darbību apturētu.

Tāpēc šīs iniciatīvas atbalstītāji rīko velobraucienu, kurā aicinām piedalīties ikvienu interesentu. Ar velobraucienu ceram pievērst sabiedrības uzmanību, kā arī patīkami pavadīt laiku dabā, kamēr vēl šis uzņēmums nav dabu un mūsu veselību sagandējis.

Joprojām aicinām parakstīt arī iniciatīvu "Pret 3. pakāpes bīstamo atkritumu pārstrādi Liepājā".

Pievērsiet, lūdzu, uzmanību arī speciāli izveidotajai Facebook grupai, kurā tiks publicēta aktuālā informācija par rūpnīcas darbības attīstību.

Laura Grundmane, biedrība "Radi Vidi Pats"

Skaties video pēc velobrauciena šeit!

AUTORS: MANA BALSS

Ietekmi uz vidi vēl vērtē11. Feb (2019)

Pagaidām pašvaldībai nav juridiska pamata ierobežot plānu par bīstamo atkritumu pārstrādi Liepājā. Parakstu vākšana ManaBalss.lv turpinās, un strauji augošais atbalstītāju skaits liek domāt par iedzīvotāju noraidošo attieksmi.

Vides pārraugi par strīdīgo atkritumu pārstrādes projektu Liepājā gaida papildus ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), tā reģionālajam ziņu portālam IrLiepaja.lv komentē Liepājas pašvaldības pārstāve, Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas Vides daļas vadītāja Dace Liepniece.

Šeit lasāms portālam iesūtītais pašvaldības komentārs par "Radi Vidi Pats" iniciatīvu.

"Esam pamanījuši iedzīvotāju iniciatīvu manabalss.lv un novērtējam to, ka iedzīvotāji aktīvi līdzdarbojas procesos un pauž viedokli par sev svarīgiem pilsētas jautājumiem.

SIA "eVan Group" iesniegumu Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) par savu plānoto darbību iesniedza 2017. gada 13.septembrī un 6. oktobrī VPVB pieņēma lēmumu par IVN procesa nepieciešamību.

Ir notikušas divas sabiedriskās apspriešanas:

21.10.2017 norisinājās sākotnējā sabiedriskā apspriešana, pēc kuras uzņēmums ir atteicies no sākotnēji plānotās rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas, kur procesā nepieciešams izmantot amonjaku.

Turpmāk IVN tiek veikts divu veidu katalizatoru – sērskābes ražošanas procesā izlietoto un naftas pārstrādes procesā izlietoto katalizatoru pārstrādei.

Pašvaldība VPVB ir sniegusi savus komentārus par IVN ziņojumu, norādot uz atsevišķiem trūkumiem un nepilnībām gan attiecībā uz ūdens apgādi, gan troksni, izmešiem un atkritumiem, uz kuriem ceram sagaidīt atbildes turpmākajā IVN procesā.

21.12.2018 VPVB ir pieprasījis papildu informāciju IVN ziņojuma izstrādātājiem.

Teritorijas plānojums paredz konkrētajā vietā veikt uzņēmējdarbību un, kamēr uzņēmums apkopo visu nepieciešamo informāciju, mums kā pašvaldībai nav nekāda juridiska pamata likt šķēršļus. Kad būsim saņēmuši pilno dokumentāciju, un pilnībā iepazinušies ar visu informāciju, un VPVB gala atzinumu, deputātiem būs jālemj par šo jautājumu."

Avots: IrLiepaja.lv

AUTORS: MANA BALSS