Iniciatīva ir atbalstīta!

Pārstāvis: Uldis ZupaPublicēta: 06. Mar (2021)

SAGLABĀT UNIVERSITĀTES LATVIJAS REĢIONOS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
12'104
Jau parakstījuši 12'104

Vēlos novērst diskriminējošo attieksmi pret augstākas izglītības un zinātnes attīstību Kurzemē un Latgalē, kā arī nepieļaut jauniešu vēl lielāku aizplūšanu uz Rīgu, bet gan nodrošināt Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteikto Latvijas policentrisko attīstību.

Tāpēc ir nepieciešams izslēgt no Saeimā 2. lasījumā pieņemtajiem Grozījumiem Augstskolu likumā skaitlisko rādītāju universitātēm - nodrošināt ne mazāk kā 4000 studējošo.

Līdz ar to Kurzemē un Latgalē tiktu samazināta jauniešu aizplūšana uz Rīgu, tiktu noturēts vai paaugstināts investīciju apjoms zinātnei Latvijas reģionos, tiktu nodrošināta līdzvērtīgāka reģionu attīstība, tiktu nodrošināta ar universitātēm saistītā starptautiskā sadarbība, tiktu mazināta reģiona iedzīvotāju diskriminācija attiecībā uz augstākās izglītības iegūšanu universitātēs, Kurzemē un Latgalē netiktu apstādināta zinātniskā darbība, tiktu mazināta inteliģences aizplūšana prom no reģioniem.