Pārstāvis: Juris AnsonsPublicēta: 25. Apr (2023)

PAR SKOLĒNU BRĪVĪBU NO MĀJAS DARBIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'549
Jau parakstījuši 1'549
8'451

Ierosinu atcelt mājas darbus visiem skolēniem. Uzskatu, ka brīvais laiks ir nepieciešams ne tikai skolēniem, bet arī viņu vecākiem un pedagogiem. Pašreizējā izglītības sistēmā nesamērīgi noslogoti ir gan pedagogi, gan skolēni, gan viņu vecāki. Pēdējais faktors bieži vien ir nesaskaņu cēlonis ģimenēs. Ne visi cilvēki ir pietiekami zinīgi, kompetenti un ar brīvo laiku apveltīti. Uzskatu, ka izglītošanas darbs ir jāveic pedagogiem viņu darba laikā skolās. Pasaulē ir pierādāmi pozitīvi dati gan par mājasdarbu atcelšanu vispār, piemēram, atsevišķos gadījumos ASV (šeit – raksts par sākumskolām: https://fee.org/articles/this-elementary-school-abolished-homework-and-the-results-were-astonishing), gan par ievērojamu mājasdarbu slodzes samazināšanu valsts līmenī (piemēram, Somijā: https://ej.uz/92xw). OECD dati uzrāda mājasdarbu pozitīvu ietekmi uz zināšanu un prasmju apguvi ne vairāk kā četru stundu apjomā nedēļā (pētījums – šeit: https://www.oecd-ilibrary.org/education/does-homework-perpetuate-inequities-in-education_5jxrhqhtx2xt-en;jsessionid=TGmIXwHJ6znQ4OlsFTYuqor8BbGYEhqVm-ZrSiAn.ip-10-240-5-180), un sākumskolā starp mājasdarbiem un labākām zināšanām vispār nav saistības (https://sedl.org/pubs/sedl-letter/v20n02/homework.html). Vēl šogad, 2023. gada sākumā, Īrijas prezidents Maikls Higinss ir nācis klajā ar aicinājumu atcelt mājasdarbus vispār (skatīt šeit: https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/president-higgins-homework-banned-ireland-29007566), un pašreizējā politika Īrijā šai ziņā ļauj skolām brīvu izvēli (skatīt šeit: https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/education-minister-wont-debate-homework-29052564). Piemēru tam netrūkst, ka mājas darbu atcelšana vai būtiska samazināšana neietekmē izglītības kvalitāti un skolēnu zināšanas. Mēs taču sakām, ka bērni ir mūsu sabiedrības un valsts nākotne un prioritāte. Tad kādēļ tiek pārkāptas bērnu tiesības?! Jo argumentējami pārmērīgās slodzes dēļ visas nedēļas garumā bērniem un jauniešiem trūkst laika savai pilnvērtīgai dzīvei. Ja viņi šādu laiku sev izbrīvē, tad tas pārsvarā notiek tieši uz mājasdarbu rēķina, pilnīgi veltīgi liek justies slikti, grauj pašcieņu, rada stresu un nav labi nevienam. Kā gan mēs kā vecāki drīkstam bērnam teikt, ka "tavs darbiņš ir iet uz skolu", ja paši nākam mājās no darba, bet bērni savu "darbiņu" ir spiesti ņemt līdzi uz mājām, tai skaitā uz brīvdienām?

Tāpēc aicinu atcelt mājas darbus Latvijas skolēniem. Lai izlīdzsvarotu mācību satura apgūšanu, aicinu arī apsvērt iespēju pagarināt mācību gadu par četrām nedēļām, kas paredzami kompensētu arī varbūtējos zaudējumus atcelto mājasdarbu dēļ.

Tā iznākumā samazināsies mācību nesamērīgā slodze skolēniem, darba pārslodze pedagogiem un konflikta situācijas ģimenēs. Ieviešot piedāvāto priekšlikumu, būs nodrošinātas arī bērnu un jauniešu tiesības uz brīvo laiku, uz savu privāto un ģimenes dzīvi un pilnvērtīgu attīstību.