Iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Biedrība "Pāvilostas Laivas" un domubiedriPublicēta: 23. Feb (2021)

PROMENĀDE PĀVILOSTAS CENTRĀ, DZINTARU IELĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Pāvilostas domē, citās ieinteresētās iestādēs

1'000
1'431
Jau parakstījuši 1'431

Pāvilostas pašvaldība ir sākusi projektu "Zvejas ostas pievedceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā", kas jau iesniegts EJZF fonda atbalstam. (Precīzs fonda nosaukums, atsauces uz likumiem, normām, datumiem utt. – iniciatīvai pievienotajā vēstulē). Projektēšanas uzdevumā, par ko jau ir noslēgts līgums, paredzēts arī labiekārtots ceļš. Tomēr šobrīd acīs krītošākā daļa ir iecerētās autostāvvietas divu kvartālu garumā pretī visai no upes redzamajai Dzintaru ielas apbūvei. Dome vēlas auto stāvlaukumu vienā no ainaviskākajām Pāvilostas vēsturiskajām daļām, ignorējot teritoriālajā plānojumā paredzēto stāvvietu zonas. Tāpat netiek ņemta vērā Pāvilostas ostas attīstības programma un citas ostas ieceres, kas vērstas uz modernas un daudzpusīgas ostas, tajā skaitā kvalitatīvas un publiski pieejamas vides, veidošanu. Projekts arī nav izdiskutēts ar iedzīvotājiem. Jau atkal.

Par ceļu no centra līdz ostai - nav šaubu; visi par to priecātos. Tomēr steidzami ir jāmaina projektēšanas uzdevums un kā nākamajai prioritātei tajā - atbilstīgi gan projekta nosaukumam, gan likumdošanai, gan pirms 10 gadiem notikušā Pāvilostas Plānošanas plenēra slēdzieniem un veselajam saprātam - ir jābūt promenādei, nevis stāvvietām. Projektēšanas uzdevums ir jāmaina nosakot šādas prioritātes: 1. Promenāde ar tai pieguļošām zaļajām zonām un infrastruktūru jāprojektē augošas kūrortpilsētas cienīgā platumā no Tirgus ielas līdz muzejam ar brīvu skatu uz upi, ostu un pilsētu. Zinātājiem: no TIC pa Sakas labā krasta augšu gar topošo Laivu Parku, tad - ieslīpi lejā gar Zvejas ostu, tad - taisnā līnijā, bet pietiekamā attālumā no krastmalas cauri Jahtu ostai un tad - pa labi gar jauno laivu līci savienojoties ar esošo promenādi pie muzeja. 2. Piedāvātie projekta risinājumi nedrīkst Pāvilostas ostas teritorijā radīt traucēkļus esošo funkciju veikšanai vai jau apstiprināto funkciju attīstībai, bet, no otras puses, tam būtu jāiekļauj ostas teritorijā paredzētās publiski pieejamās/atpūtas zonas, tai skaitā plaša terasveidīga pieeja pie upes Dzintaru ielā 2E pretī mūzikas skolai atbilstīgi Laivu Parka projekta skicēm. 3. Projektā, ciktāl to pieļauj pirmais un otrais punkts, jānodrošina pilsētas iedzīvotājiem nepieciešamā auto novietošana; par to daudzumu (mazumu) viegli gūt priekšstatu darbadienās no oktobra līdz aprīlim. Gan ostas pievedceļa, gan iedzīvotāju un tūristu interesēs būtu nepieciešams risināt a/m stāvvietu skaita un transporta intensitātes samazināšanu. Domei ir jāorganizē publiskā apspriešana projekta risinājumiem, kas projektēti saskaņā ar iepriekšminētajiem principiem, nevis atbilstīgi esošajam uzdevumam, kā to šobrīd piedāvā Pāvilostas dome. Ir publiski jāizvērtē plānotās ieceres ietekme uz pilsētas ainavu un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Līdz šim nerodas iespaids, ka dome ir atvērta kādiem piedāvājumiem vai vismaz dialogam. Gluži otrādi – pašvaldības iestāžu vadītājiem jau ir uzdots vākt parakstus domes esošā projekta aizstāvībai.

Šīs iniciatīvas ieviešanas gadījumā Pāvilostas iedzīvotāji un tās viesi iegūs labiekārtotu publiskās vides teritoriju – plašu un atvērtu promenādi gar upi vienā no ainaviskākajām Pāvilostas pilsētas vēsturiskajām daļām. Zvejas ostas pievedceļa pārbūve un transporta plūsmas samazināšana nodrošinās labvēlīgu vidi zvejas tradīciju saglabāšanai un attīstībai. Publiskās pieejas zonas upei labvēlīgi ietekmēs ūdens tūrismu, burāšanas sportu un Pāvilostas laivu būves tradīciju popularizēšanu. Pilsēta būs gatavāka tūristu skaita pieplūdumam, lai palielinātu pilsētas ieņēmumus un iespēju ieguldīt tālākā pilsētas labiekārtošanā un Pāvilostas iedzīvotāju labklājības veicināšanā.

Pievienots dokuments

stāvvietas_Dzintaru_ielā_ver.5.2.pdf (atvērt)