Iesniegta ministrijā

Pārstāvis: Eva KārkliņaPublicēta: 04. Apr

REĢIONĀLĀ AUTOCEĻA VALDGALE–ROJA (P126) PĀRBŪVE
Iniciatīva tiks iesniegta Satiksmes ministrijā

1'000
1'734
Jau parakstījuši 1'734

Vēršu uzmanību, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Satiksmes ministrija neīsteno pirms Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) izstrādātos plānošanas dokumentus, kuri tika izmantoti, lai pārliecinātu iedzīvotājus par dzīves kvalitātes uzlabošanos pēc ATR. Aicinu nodrošināt Talsu novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem drošu un 21. gs. atbilstīgu pārvietošanos pa autoceļu Valdgale–Roja (P126).

Nav tikusi īstenota 2021. gadā VARAM izstrādātā "Valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūves un atjaunošanas investīciju programma" sadaļā, kurā plānots līdz 2024. gadam atjaunot vai pārbūvēt reģionālo autoceļu Valdgale–Roja (P126). Ir noteikts, ka 2024. gadā LVC pabeidz darbu pie projekta (2023. gadā šāds darbs tika uzsākts) un izsludina iepirkumu autoceļa P126 projekta īstenošanai, lai 2025. gadā būvnieks varētu visus autoceļa būvdarbus pabeigt. Bet tas nenotiek.

Ieguvumi sabiedrībai būs vairāki. 1. Būs kājāmgājējiem un autobraucējiem droši pārvietošanās apstākļi, jo šis ceļš virzās cauri apdzīvotām vietām. 2. Tūristi, Rojas pludmales un brīvdabas estrādes apmeklētāji, varēs nokļūt Rojā komfortabli, jo vasarā Rojas pludmalē atpūšas vairāki tūkstoši atpūtnieku, bet Rojas brīvdabas estrāde ir kļuvusi par populāru kultūrvietu gan novada, gan visas Latvijas mērogā. 3. Iedzīvotāji un uzņēmēji varēs drošāk un ātrāk nokļūt līdz novada centram, jo pēc ATR par daudzu iedzīvotāju darba vietu ir kļuvusi Talsu pilsēta. 4. Netiks bojātas automašīnas, pārvietojoties pa autoceļu P126, jo patlaban autoceļu visa tā garumā klāj aizlāpītās bedres, kuras pēc ziemas veidojas no jauna, un autoceļa uzturētājs nespēj savlaikus novērst problēmsituācijas.