Pārstāvis: Oļegs ZadoreckisPublicēta: 03. Jun (2020)

PAR EFEKTĪVĀM RESORISKAJĀM PĀRBAUDĒM
Iniciatīva tiks iesniegta Ministru prezidenta birojā.

1'000
175
Jau parakstījuši 175
825

Pašlaik likumā tikai par Valsts policiju ir atrunāts, ka resoriskā pārbaude jeb lēmuma pieņemšana par iesniegumu ir jāveic viena mēneša laikā. Maksimālais termiņš lēmumam par kriminālprocesa uzsākšanu vai tā atteikšanu Kriminālprocesa likumā nav atrunāts. Pievienotajā dokumentā var lasīt Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Finanšu ministrijas viedokļus par resoriskās pārbaudes maksimālā termiņa noteikšanu. Piemēram, FM secina, ka ir vērts izpētīt un sākt diskusijas par resoriskās pārbaudes tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu to piemērošanas vienveidību un saprotamību.

Tāpēc lūdzu izskatīt iespēju noteikt resoriskās pārbaudes maksimālo termiņu Kriminālprocesa likumā.

Iznākumā resoriskās pārbaudes par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, kas notiek pirms kriminālprocesa sākšanas vai atteikšanās to uzsākt kriminālprocesu, vairs neilgs gadiem. Cita starpā tas vairos arī iedzīvotāju tiesisko paļāvību un uzticēšanos valstij.

Pievienots dokuments

MinistrijuViedokli.pdf (atvērt)