Pārstāvis: Aigars BarinskisPublicēta: 07. Dec (2022)

SADALES TĪKLU ATBILDĪBA PAR SKAITĪTĀJIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Ministru kabinetā

10'000
463
Jau parakstījuši 463
9'537

Ir jānovērš nekārtība un beztiesiskums, ka elektrības skaitītājs tiek nomainīts bez attiecīgā īpašnieka klātbūtnes, un pēc tam īpašniekam ir jāsedz vecā un jaunā skaitītāja rādījumu starpība, kas nav radusies viņa dēļ.

Tāpēc Sadales tīklam pirms jebkādām darbībām ar elektrības skaitītājiem ir jāpieaicina attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks. Vai arī īpašnieks vai palūgt sevi pārstāvēt kādai citai personai, kas pārstāv īpašnieka intereses. Ja skaitītājs tiek mainīts, tad Sadales tīklam ir jāsastāda demontāžas akts, kurā tiek fiksēti rādījumi uz to brīdi, kad tiek noņemts skaitītājs, un arī tiek noradīts jaunā skaitītāja radītājs. Šim aktam ir jābūt abu pušu parakstītam. Ja sadales tīkla darbinieks elektrības skaitītāju ir nomainījis bez nekustamā īpašnieka klātbūtnes un pēc tam ir radusies skaidri redzama nesakritība, tad starpību sedz paši Sadales tīkli. Par klientam šādi radītām neērtībām un stresu, protams, pienāktos arī kompensācija.

Līdz ar šo grozījumu jebkurš nekustamā īpašuma turētājs būs nodrošināts pret nepatīkamu pārsteigumu jeb faktiski beztiesiskumu, ka bez viņu ziņas ir nomainīts skaitītājs ar aplamu rādījumu, un finansiālā atbildība par to tiek uzlikta viņam. Uzlabosies arī Sadales tīkla sniegto pakalpojumu kvalitāte.