Pārstāvis: MARTA ZELTIŅAPublicēta: 05. Sep (2014)

SAGLABĀSIM LUCAVSALU PILSĒTAS ĪPAŠUMĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'580
Jau parakstījuši 1'580
8'420

Pieprasām pārtraukt nepārdomāto Rīgas pilsētas īpašumu izpārdošanu, zaļās zonas, dabas un kultūras vērtību iznīcināšanu. Vēlamies plašāku sabiedrības iesaisti pilsētas plānošanā, īpaši jautājumos, kas skar pašvaldībai piederošus īpašumus. Vēlamies saglabāt Lucavsalu kā pašvaldībai piederošu Rīgas "Zaļo centru", kurā būtu sabalansētas pilsētniēku sociālās vajadzības, pilsētas ekonomiskās intereses, saglabāas dabas un kultūras vērtības Vēlamies likumu, kas aizliegtu pilsētas vadībai pārdot valsts īpašumu (kas pieder visiem valsts pilsoņiem) bez pilsētas iedzīvotāju PUBLISKĀS APSPRIEDES. Vēlamies saglabāt Lucavsalu kā vietu, kur jau kopš 15.gs ir bijuši dārzi un saglabāt šo kultūrvēsturisko mantojumu arī nākošajām paaudzēm.

Nepieciešams atcelt 2014. gada 8. jūlija Rīgas domes lēmumus par pašvaldības īpašumu atsavināšanu, jo nav ņemtas vērā iedzīvotāju intereses un nav veikta plaši izziņota sabiedriskā apspriede. Jāizveido darba grupa, kurā iesaistīti visu ieinteresēto pušu pārstāvji un jāpieņēm visām pusēm pieņemams risinājums.' Arī turpmāk pirms pašvaldības īpašumu pārdošanas jārīko plaši izziņota sabiedriskā apspriešana P.S.Ģimenes dārzu apvienība "Jumpravsala" un "Lucavsalas Ekokopiena" ir radījusi Lucavsalas Alternatīvo Attīstības Plānu, kas ir vērsts gan uz esošo dārzu saglabāšanu, gan uz 21. gadsimtam atbilstošu attīstību

Sabiedrības īpašumā saglabāsies nozīmīgi īpašumi, kuru nākotnes lemšanā varēs iesaistīties visi, pilsoniski aktīvie Rīgas iedzīvotāji. Tiks saglabāta liela daļa pilsētas zaļās zonas, un izstrādāts visām sabiedrības grupām izdevīgs attīstības plāns. Rīdzinieki iegūs lielāku iespēju lemt savas pilsētas nākotni, kā arī pievilcīgu, videi un cilvēkiem draudzīgu pilsētu

Iniciatīvas parakstītāji 1'580