Iniciatīva ir noraidīta

Pārstāvis: Gaitis GrūtupsPublicēta: 01. Mar (2019)

SAGLABĀT 2. PAMATSKOLU JELGAVĀ, UN SPĪDOLAS ĢIMNĀZIJAI RAST MĀJAS
Iniciatīva tiks iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijā un Zemkopības ministrijā.

10'000
1'563
Jau parakstījuši 1'563
8'437

Piesaucot objektīvu nepieciešamību optimizēt skolu tīklu, Jelgavas dome nolēma (tiesa, balsīm daloties), ka šā mācību gada beigās ir jāslēdz Jelgavas 2. pamatskola. Tika arī nolemts, ka jaunajā mācību gadā uz 2. pamatskolas ēku pārcelsies Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, kurai tagadējā vietā kļuvis par šauru. Šāds risinājums nav optimāls, un lēmums ir jāmaina.

Aicinām izglītības un zinātnes ministri neakceptēt šo Jelgavas domes lēmumu un rosināt rast izsvērtu problēmas risinājumu, iesaistot Jelgavas skolu tīkla optimizēšanā arī Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kurai tāpat ir aktuāla savā pārvaldībā esošo ēku lietošanas optimizācija.

Jelgavas 2. mazākumtautību pamatskolā, šķiet, neviens nenoliedz vajadzību ievērot valstī noteikto valsts valodas pielietojumu mazākumtautību pamatskolās, kā arī optimizēt skolu tīklu. Arī Jelgavā lielākā daļa skolu tapa padomju laikos. Salīdzinot ar astoņdesmito gadu beigām, iedzīvotāju skaits ir krities par ceturto daļu. Mazāk ir arī skolēnu, taču izglītībai domāto ēku daudzums ir pieaudzis. Proti, valsts neatkarības laikā blakus LLU Ekonomikas fakultātei tapa trīsstāvīgs Pieaugušo izglītības centrs, bet 2009. gadā - liela piebūve 4. vidusskolai. Būtu nevietā kaut ko pārmest pašai 6. vidusskolai, kas vēl aizvien atrodas mikroautobusu RAF rūpnīcas ziedu laikos būvētā lielā skolā. Drīzāk no pašvaldības puses ir trūcis menedžmenta skolas nelietoto telpu izmantošanā. Tagad sanāk, ka pašvaldības vadība plāno, likvidējot 2. pamatskolu, aizpildīt tukšās vietas 6. vidusskolā. Taču 2. pamatskola grib pastāvēt. Un ne jau tāpēc, ka netālu esošā 5. vidusskola var uzņemt tikai nelielu daļu no 2. pamatskolas skolēniem un ne tāpēc, ka Pārlielupe ar 6. vidusskolu būtu pārāk tālu no skolēnu mājām pretējā pilsētas malā, bet gan tāpēc 2. pamatskolai ir savs gars. Beidzamos piecos gados ir augušas Jelgavas 2. pamatskolas skolēnu sekmes, ir pat mazliet ir pieaudzis skolēnu skaits. Jāpiebilst, ka saistībā ar pašvaldības 2. pamatskola ir lielākā un populārākā mazākumtautību skola Jelgavā. Tajā ir vairāk skolēnu nekā 5. un 6. vidusskolā (kurās vēl bez pamatskolas klasēm ir arī vidusskolas klases). Skolu likvidējot, ievērojami kritīsies tās audzēkņu izglītības kvalitāte, un var mazināties sapratne starp latviešiem un mazākumtautībām Jelgavā. Latvijas skolu pirmrindniecē, Spīdolas Valsts ģimnāzijā, atšķirībā no 2. pamatskolas neviens nerīko arī protesta akcijas. Ģimnāzijas mājas lapā ir publicēts tās direktores viedoklis, ka ģimnāzijai jāpošas uz jaunām mājām, kas būs drusku nomaļus Sarmas ielā. Var piebilst, ka līdz ar to direktore netieši norāda ‒ pilsētas mēra partijas pirmsvēlēšanu solījums Spīdolas Valsts ģimnāzijai uzcelt piebūvi tagadējai skolas mājai, kas atrodas pilsētas centrā, netiks pildīts. Taču uztraukums par jauno mājvietu gruzd arī Spīdolas Valsts ģimnāzijā. Diemžēl šajā svarīgajā jautājumā nav veikta vecāku un skolēnu aptauja. Tomēr man personīgi nav nācies sastapt tādus skolēnus vai viņu vecākus, kas būtu iepriecināti par ideju pārcelties uz citu bērnu apraudāto jauno mājvietu. Var piebilst, ka 2. pamatskolas ēka Spīdolas Valsts ģimnāzijai ir par lielu, turklāt tā atrodas nostāk no centra, kas ir traucējoši tai trešdaļai „spīdoliešu”, kuri brauc mācīties ar sabiedrisko transportu no laukiem. Spīdolas ģimnāzijas pirmais direktors uzskata, ka, veicot skolu tīkla optimizāciju Jelgavā, ir jāņem vērā, ka līdzās atrodas augstskola - Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kurai arī ir aktuāls ēku un telpu noslodzes jautājums. LLU jau ilgāku laiku milzt jautājums par to, kura fakultāte atgriezīsies pilī. Tā pēc Pārtikas tehnoloģiju fakultātes aiziešanas uz jaunu, modernu ēku, kā arī pēc studentu skaita krituma ir tikai pa pusei piepildīta. „Spīdoliešu” nepieciešamība pēc piemērotākām telpām varētu veicināt LLU un Zemkopības ministrijas izlēmību, lai ar savstarpēju sapratni atbrīvotu Spīdolas valsts ģimnāzijai kādu no fakultāšu ēkām Jelgavas centrā. Savukārt pašvaldībai tad būtu jāpieņem apsaimniekošanā ēka, ko LLU būtu gatava atbrīvot.

Iniciatīvas jaunumi

Aicinājums iestāties par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās un parakstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!"30. Oct (2020)

Tā kā esi parakstījis šo pašvaldībai adresēto iniciatīvu, uzrunājam Tevi ar aicinājumu atbalstīt patiesi spēcīgas un efektīvas kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi Latvijas pašvaldībās!

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina arī Tevi to parakstīt un dalīties ar to savos sociālo mediju kontos.

Lūdzam iepazīties arī ar iniciatīvas pielikumā izklāstītajiem apsvērumiem, kāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums un nepieciešams risinājums.

Ja atbalsti iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", tad dalies ar to Facebook u.c. sociālajos tīklos!

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Skolas tomēr apvienos15. Mar (2019)

Izglītības un zinātnes ministrija ir akceptējusi pārmaiņas Jelgavas izglītības iestāžu tīklā, ziņo aģentūra LETA.
Līdz ar to iniciatīva „Saglabāt 2. pamatskolu Jelgavā, un Spīdolas ģimnāzijai rast mājas” ir uzskatāma par noraidītu, ManaBalss.lv komentē tās autors.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ceturtdien, 14. martā, ir saskaņojusi Jelgavas domes lēmumus par plānotajām izmaiņām Jelgavas izglītības iestāžu tīklā, kas skar 3. sākumskolu, Vakara (maiņu) vidusskolu un 2. pamatskolu, ziņo LETA.

Ministrija ir atbalstījusi domes lēmumu par Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju, to pievienojot Amatu vidusskolai. Tas nozīmē, ka no nākamā mācību gada 1. septembra visi skolas audzēkņi mācības turpinās Jelgavas Amatu vidusskolā, kas piedāvā pamatizglītības un vidējās izglītības programmas vakara vai neklātienes formā.

IZM atbalstīts arī lēmums par 3.sākumskolas statusa maiņu. No 1. jūnija izglītības iestāde kļūs par Jelgavas Centra pamatskolu. Vasarā skolā sāks uzņemt audzēkņus 7. klasē, bet vēl pēc trim mācību gadiem šajā izglītības iestādē jau būs pirmais 9. klases izlaidums.

Akceptēts arī lēmums par Jelgavas 2. pamatskolas pievienošanu 5. un 6. vidusskolai. 2. pamatskola un 6. vidusskola tiks apvienotas pēc šī mācību gada beigām, taču katra vecāka ziņā ir izvēlēties, kurā pilsētas izglītības iestādē bērns turpinās izglītības iegūšanu, uzsvēra pašvaldībā.

LETA jau ziņoja, ka Jelgavas domes deputāti lēma par pilsētas skolu tīkla optimizēšanu, kas skars vairākas pilsētas izglītības iestādes.

2. pamatskolas reorganizācija pilsētā izsaukusi plašus audzēkņu vecāku protestus, un viņi gatavojas domes lēmumu apstrīdēt tiesiskā ceļā.

Avots: LETA

AUTORS: MANA BALSS

Mazākumtautību pamatskolas saglabāšanu aktualizē ministrijās08. Mar (2019)

Iniciatīva „Saglabāt 2. pamatskolu Jelgavā, un Spīdolas ģimnāzijai rast mājas” ir iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijā un Zemkopības ministrijā.

Iniciatīva nepilnas nedēļas laikā savāca gandrīz 1300 atbalstītājus, kas pēc tās autora domām ir pietiekami liela pārstāvniecība, lai problemātisko jautājumu aktualizētu ministrijās.

Ar aicinājumu Izglītības un zinātnes ministrijai (IzM) neakceptēt Jelgavas domes lēmumu optimizācijas kārtā slēgt Jelgavas 2. mazākumtautību pamatskolu iniciatīvu pirms nedēļas, 1. martā, ierosināja žurnālists un jelgavnieks Gaitis Grūtups. Viņš argumentē, ka 2. pamatskolai ir savs gars, ka pēdējos piecos gados ir audzis tās skolēnu sekmju līmenis, kas norāda uz skolas kvalitatīvu darbību, un mazliet ir pieaudzis pat skolēnu skaits – laikā, kad iedzīvotāju skaits Jelgavā ir krities.

Autors uzskata, ka, skolu likvidējot, paredzami kritīsies tās audzēkņu izglītības kvalitāte, kā arī var mazināties sapratne starp latviešiem un mazākumtautībām Jelgavā.

Par neoptimālu tiek uzskatīta arī Jelgavas domes uz 2. pamatskolas telpām jaunajā mācību gadā pārcelt Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju. No G. Grūtups norāda uz vecāku apsvērumiem, ka ģimnāzijas pārcelšana apgrūtinās bērnu nokļūšanas kolā ierasto kārtību, turklāt ģimnāzijas audzēkņu vecāku viedoklis pirms domes lēmuma nav ticis prasīts.

Tāpat ģimnāzijas pārcelšana citās telpās uz visumā kvalitatīvas un skolēnu ziņā nebūt ne pustukšas pamatskolas likvidēšanas rēķina notiek laikā, kad pilsētas mācību iestādēm ir telpu apsaimniekošanas grūtības. Proti, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) telpu noslodzes jautājums ir aktuāls, un LLU jau ilgāku laiku milzt jautājums par to, kura fakultāte atgriezīsies Jelgavas pilī.

Pēc Pārtikas tehnoloģiju fakultātes aiziešanas uz jaunu, modernu ēku, kā arī pēc studentu skaita krituma, pils ēka ir tikai daļēji piepildīta. „Spīdoliešu” nepieciešamība pēc piemērotākām telpām varētu veicināt LLU un Zemkopības ministrijas izlēmību, lai ar savstarpēju sapratni atbrīvotu Spīdolas Valsts ģimnāzijai kādu no fakultāšu ēkām Jelgavas centrā, argumentē autors. Šā iemesla dēļ – ka pārklājas resoru kompetences ‒ iniciatīva ir iesniegta ne tikai IzM, bet arī Zemkopības ministrijā, kuras padotībā ir LLU.

Avots: ManaBalss.lv

AUTORS: MANA BALSS