Pārstāvis: Adrians PetrovsPublicēta: 24. Oct (2022)

SAMAZINĀT MAKSU PAR ATTĀLINĀTAJĀM STUDIJĀM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'277
Jau parakstījuši 2'277
7'723

Šī iniciatīva ir paredzēta visiem augstākās izglītības studentiem, kuri studē pilna vai nepilna laika maksas studijās. Ja jūsu augstskola jūs pārceļ uz tālmācību, parakstieties, lai palielinātu savas izredzes saņemt mācību maksas samazinājumu! Mēs nedrīkstam kļūt par ķīlniekiem situācijā, kad mūsu studiju kvalitāte pasliktinās apkures un citu izmaksu ietaupījumu dēļ, bet mēs par to maksājam pilnu cenu. Tāpēc mēs prasām: 1) aprēķināt un adekvāti samazināt maksu studentiem, kuri klātienē un neklātienē ir siesti mācīties attālināti; vēlams būtu par 50%; 2) sniegt kompensācijas tehniskās infrastruktūras nodrošinājumam vai brīvu piekļuvi Microsoft Office, elektroniskās bibliotēkas Scopus, ScienceDirect, EBSCO u.c., nepieciešamās programmas dažādām fakultātēm Adobe, SPSS, Visio u.c.; 3) samazināt vai kompensēt studentiem izmaksas par kopmītnēm. Šis ir jāizdara noteikti un tūlīt, bet tāpat ir nepieciešams mācību programmās iekļaut distances izglītību kā tādu. Ir jāpārskata un attiecīgi jāreglamentē mācību formāts, veicot pārvērtējumu un modernizējot attālināto izglītību Latvijā.

Pievienotajā dokumentā ir sniegts pilnīgs problēmas apraksts un atsauces uz zinātniskiem rakstiem. Šis ir tikai īss iniciatīvas kopsavilkums.

No prasītajām pārmaiņām vispārējais ieguvums būs vairākkārtējs. Būs atklāti pozitīvie un negatīvie attālinātās izglītības aspekti. Vairāk nekā puse studentu, saskaņā ar pētījumiem, izvēlas attālināto izglītību. Savukārt studenti ar UDHS, ekstraverti, kā arī tie, kuriem sociālā distancēšanās rada distresu, vairāk nosliecas uz klātienes apmācībām. Pieprasījumi ir dažādi, un ir iespējas tos respektēt. Pētījumi arī parāda, ka balstīties uz studentu subjektīvajiem iespaidiem saistībā ar distances apmācībām un to efektivitāti ir nepareizi, un augstskolām ir pamatīgāk jāpārdomā pasniegšanas un studentu novērtēšanas metodes. Attālinātās apmācības izraisa gan psiholoģiskas, gan arī fiziskas problēmas, kā arī dažiem – problēmas ģimenē.

Pievienots dokuments

Iniciatīva.pdf (atvērt)