Pārstāvis: Sergejs GrevcevsPublicēta: 06. Oct (2022)

SAEIMAS VĒLĒŠANĀS SAMAZINĀT BARJERU NO 5% LĪDZ 3%
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
237
Jau parakstījuši 237
9'763

14. Saeimas vēlēšanās aptuveni 28% no vēlētājiem (jeb 256'000 cilvēku) nobalsoja par tām partijām, kuras parlamentā neiekļuva 5% barjeras dēļ. Ja barjera būtu noteikta 3% apmērā, tad Saeimā varētu iekļūt vēl sešas (!) partijas, kuras kopumā saņēma aptuveni 20% jeb 183'000 (!) Latvijas pilsoņu balsis. Nav skaidrs, kāpēc pilsoņiem, kuri balso par pamatpartijām, ir tiesības uz pārstāvniecību parlamentā, bet pārējiem – desmitiem un simtiem tūkstošu cilvēku – šīs tiesības tiek atņemtas viena likuma panta dēļ.

Tāpēc aicinu grozīt Saeimas vēlēšanu likuma 38. pantu un samazināt vēlēšanās noteikto barjeru viena nosaukuma kandidātu saraksta iekļūšanai Saeimā līdz 3%.

Līdz ar to mēs iegūsim parlamentu, kas pilnvērtīgāk pārstāv Latvijas pilsoņus. Tas savukārt mazinās sabiedrībā izplatīto sajūtu par atsvešinātību no valsts varas. Priekšlikums pazemināt slieksni iekļūšanai Saeimā līdz 3% arī atbilst Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas rekomendācijām. Šīs Asamblejas dalībvalsts ir arī Latvija. Asamblejas rezolūcijā Nr. 1547 ir teikts: "Attīstītās demokrātiskās valstīs parlamenta vēlēšanu laikā slieksnim nav jābūt augstākam par 3%. Tas nodrošinātu maksimāla viedokļu daudzuma izskanēšanu. Iedzīvotāju lielu grupu izslēgšana no pārstāvniecības tiesībām kaitē demokrātiskai sistēmai." (Skat. pielikumā.)

Pievienots dokuments

pdf.pdf (atvērt)