Pārstāvis: Gatis ZvaigznePublicēta: 15. Dec (2015)

UZLABOSIM SATIKSMES DROŠĪBU UZ CEĻA
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
188
Jau parakstījuši 188
9'812

Aicinājums visiem, kuriem rūp satiksmes drošības jautājumi Latvijas Republikā!

Tiek piedāvāta ideja, kuras ieviešanas rezultātā kardināli mainītos satiksmes drošība uz Latvijas ceļiem. Ideja ir ļoti vienkārši realizējama, jo nepieciešams iegādāties VIENKĀRŠAS pārvietojamas videonovērošanas un, iespējams, arī transportlīdzekļu pārvietošanās ātrumu fiksējošas iekārtas (turpmāk – Iekārtas), kuras darbotos pilnīgā automatizētā režīmā (neviens cits, izņemot Valsts policijas amatpersonas, šīs Iekārtas darbību nevar ietekmēt). Šīs Iekārtas OBLIGĀTI jāuzstāda privātajos transportlīdzekļos (noteikti vairākos desmitos, ja ne simtos), kuru vadītājus Valsts policija varētu, piemēram, noalgot. Un lūk, šie transportlīdzekļi pārvietojas pa koplietošanas ceļiem un ielām, un fiksē transportlīdzekļa priekšpusē un aizmugurē notiekošo, piemēram, agresīva braukšana, atļautā ātruma pārsniegšana, ceļa zīmju un ceļa horizontālo apzīmējumu neievērošana, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana utt., pēc informācijas pārbaudes, Valsts policija pa pastu nosūta pārkāpumus veikušajiem transportlīdzekļu īpašniekiem/turētājiem (valdītājiem) protokolus-lēmumus. Šobrīd Valsts policija kaut ko samērā līdzīgu realizē ar Subaru markas transportlīdzekļiem, bet viss šis pasākums ir ļoti neefektīvs, jo katrs pārkāpumus veikušais transportlīdzeklis tiek apturēts individuāli un tās vadītājs tiek sodīts uz vietas, kamēr garām pabrauc vairāki desmiti agresīvi noskaņoti transportlīdzekļu vadītāji un apdraud ceļu satiksmes drošību. Pielikumā dokuments ar idejas detalizētāku izklāstu.

Noteikti lielākā daļa sabiedrības piekritīs, ka satiksmes drošības situācija Latvijā ir jāuzlabo, bet to iespējams panākt ar piedāvātās idejas realizāciju, jo: 1) uzlabotos kopējā satiksmes drošība, transportlīdzekļu vadītāji kļūtu apzinīgāki un vairāk ievērotu noteikumus, ņemot vērā to, ka Iekārtas varētu būt uzstādītas jebkurā transportlīdzeklī; 2) mazāk tiktu bojāta manta, mazāk ciestu un ietu bojā iedzīvotāji dažādos ceļu satiksmes negadījumos, vairāk tiktu iekasēti nodokļi un samazinātos korupcija ceļu satiksmē. Iniciatīvu predzēts iesniegt Latvijas Republikas Saeimai.

Pievienots dokuments

Idejas_izklāsts.pdf (atvērt)