Pārstāvis: Karīna KaralkinaPublicēta: 15. Dec (2015)

SAUDZĒSIM JAUNDZIMUŠO VESELĪBU, NEĻAUJOT BRĪVU APMEKLĒJUMU DZEMDĪBU IESTĀDĒS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
302
Jau parakstījuši 302
9'698

Valsts sniedz apmaksātu dzemdības palīdzību ne tikai: Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES dalībvalstu un Ekonomikas zonas pilsoņiem, ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, bet arī: aizturētiem, apcietinātiem un ar brīvības atņemšanu notiesātām personām, Bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss; Dzemdību namā, ja vien nav izsludināta karantīna, jebkura persona norādot vien palātas numuru drīkst apmeklēt māmiņu un jaundzimušo katru dienu no 12:00-20:00. Apmeklētāji mēdz būt ne tikai radinieki, bieži tie ir draugi, paziņas, kolēģi un kaimiņi... Iniciatīva ir ierobežot brīvu apmeklējumu dzemdību iestādēs personām , kuri nav tuvākie ģimenes locekļi , proti, nedēļnieces partneris un vecāki bērni.

Kamēr māte un bērns atrodas pēcdzemdību stacionārā- ļaut tos apmeklēt tikai partnerim un vecākiem bērniem, pie nosacījuma, ka tie atrodas nevainojamā veselības stāvoklī neapdraudot citu pacientu veselību un ir veikta fluorogramma pēdēja gada laikā.

Pēc dzemdībām, pie nestabilas imunitātes, gan mātei, gan jaundzimušam pastāv milzīgs risks inficēties ar infekciju slimībām, kuras izplatās gaisa-pilienu veidā, kuri potenciāli nonāk dzemdību iestādē pateicoties brīvam apmeklējumam. Bīstama ir ne tikai tuberkuloze , bet arī tādas infekciozas gaisa pilienu infekcijas, kā meningokoka infekcija, poliomielīts, gripa un daudzas citas. Ierobežojot apmeklētāju personu skaitu- tiks minimizēts risks inficēties jaundzimušam !