Aktualizē ierosinājumu svētdienās slēgt lielveikalus 20. May (2020)

Pilsoņu iniciatīvas ārkārtas situācijas apstākļos tiek adresētas arī Ministru prezidenta birojam, kur tiek koordinēti krīzes laika lēmumi. Mainot kolektīvā iesnieguma adresātu no Saeimas uz Ministru prezidenta biroju, šo iespēju ir izmantojis arī iniciatīvas "Par tirdzniecības centru un lielveikalu slēgšanu svētdienās" autors.

Valsts kancelejas atbildē ManaBalss par neseno kolektīvo iesniegumu ir teikts, ka tas ir pieņemts un nosūtīts jau tālāk izskatīšanai pēc piekritības – uz Ekonomikas un Veselības ministriju.

Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas martā kļuva skaidrs, ka pilsoņu iniciatīvām par Covid-19 krīzes laika risinājumiem ir nepieciešama daudz operatīvāka izskatīšana, nekā Saeimas kārtības rullī noteiktā – ka parlaments ar prioritāru statusu izskata desmit tūkstošu pilsoņu vecumā virs 16 gadiem parakstītus kolektīvos iesniegumus.

Šai ierastajā, kaut arī salīdzinoši ļoti sekmīgajā, procedūrā iniciatīvu aktualitāte vienkārši zustu, kamēr tās nonāktu līdz parlamentam. Turklāt lielākais vairums ārkārtas situācijas risinājumu ir tiešā valdības līmeņa kompetencē.

Tāpēc ManaBalss konsultējās ar vairākiem juristiem un ierēdņiem un izveidoja jaunu kārtību – ka Covid-19 krīzes risinājumu iniciatīvas tiek adresētas Ministru prezidenta birojam. Daudz zemāks ir arī tām vācamais atbalsta slieksnis.

Likumos diemžēl nav atrunāts kolektīvā iesnieguma statuss nevienai citai instancei, izņemot Saeimu, tāpēc gan pašvaldībām, kam valdībai adresētajiem kolektīvajiem iesniegumiem to autori paši izvēlas vācamo parakstu skaitu. Kā šāds samērīgi reprezentatīvs slieksnis Ministru prezidenta birojam ir izvēlēts 1000 parakstu.

Zem iniciatīvas "Par tirdzniecības centru un lielveikalu slēgšanu svētdienās" tās iesniegšanas laikā bija 2956 paraksti, kas ir savākti četru gadu laikā kopš tās publicēšanas. Sākotnēji šī iniciatīva un tai vācamais atbalsts bija adresēts Saeimai, iesniegumā raksta autors. Ņemot vērā Covid-19 ārkārtas situāciju un faktu, ka mazumtirdzniecības regulējums brīvdienās ir jau ticis ieviests, šis jautājums pašlaik dabiski ir politikas veidošanas dienaskārtībā un Ministru kabineta kompetencē. Tāpēc autors ir izmantojis iespēju un to pāradresējis.

Ņemot vērā to, ka kolektīvie iesniegumi citām publiskā sektora instancēm, izņemot Saeimu, likumos nav atrunāti, ManaBalss ļoti novērtē Latvijas amatpersonu un politiķu proaktīvo atvērtību šādai sabiedrības līdzdalībai. Tā apliecina gan Latvijas amatpersonu un politiķu atbildīgumu un izpratni par sabiedrības līdzdalības lomu lēmumu pieņemšanas procesos, gan arī šā aspekta potenciālu un nepieciešamību kolektīvo iesniegumu statusu tomēr atrunāt likumos arī citām publiskā sektora institūcijām. Par ārkārtas situācijas tēmām līdz šim dažādiem adresātiem ir iesniegtas vai arī pieņemtas zināšanai un proaktīvi ņemtas vērā šādas iniciatīvas:

Ārkārtas stāvokļa izsludināšana saistībā ar Covid-19 - lēmums tika pieņemts praktiski vienlaikus ar iniciatīvas publicēšanu; valdības pārstāvis apliecina, ka iniciatīva ir ievērota;

Paredzēt atbalstu uzņēmējiem neatkarīgi no nozares, lai saglabātu darba vietas - lēmums tika pieņemts praktiski vienlaikus ar iniciatīvas publicēšanu;

Atcelt centralizētos eksāmenus - iniciatīvai bija ievērojama loma lēmuma pieņemšanas procesā; tās ierosinājums ir izpildīts daļēji;

Atlikt kredīta maksājumus Latvijas iedzīvotājiem - unikāls precedents, ka kolektīvais iesniegums ir adresēts privātajam sektoram; ierosinājums ir izpildīts pilnībā;

Par finansējuma turpināšanu modes un dizaina industriju eksportam - iesniegums ir izskatīts Ekonomikas ministrijā; vēl notiek statusa saskaņošana ar autorēm, bet ManaBalss pirmšķietamā vērtējumā priekšlikums nav atbalstīts.

Apsver savu atbalstu jaunajām iniciatīvām.

Tavai balsij ir nozīme!