Iniciatīvas autori norobežojas no tematiski saistīta pasākuma 28. Aug (2019)

Saeimā un valdībā izskatīšanā esošā kolektīvā iesnieguma "Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" autore Liāna Hiršsone un biedrība "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" lūdz attiecīgās iniciatīvas parakstītājus informēt, ka norobežojas no 11. septembrī plānotā piketa Vecrīgā.

Piketu 11. septembrī Facebook vietnē ir izsludinājusi NVO "Tautas Varas fronte". Tā uzstādījums ir (citējam nerediģētu) ‒ "Latvijas VISAS Tautas pikets par NĪN atcēlšanu". Nepaskaidrota iemesla dēļ pievienotajā attēlā figurē arī uzraksts "Nodokli – PVN".

Valsts institūcijās izskatīšanā esošā kolektīvā iesnieguma autori pauž bažas, ka mītiņa rīkotāju aktivitātes var tikt sajauktas ar biedrības "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" centieniem un lūdz ņemt vērā, ka biedrība to nerīko.

Saziņā ar ManaBalss iniciatīvas autori norādīja, ka gaida risinājumu no Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas, tāpēc ir "nogaidīšanas režīmā" attiecībā uz kādām citām aktivitātēm.