Neizniekot jau ieguldīto Latvijas modes dizainā 06. Feb (2020)

No 1. marta ir plānots pārtraukt vairākus gadus ilgušo atbalstu eksporta veicināšanai Latvijas uzņēmējiem, un tas apdraud līdzšinējās labās iestrādes šai jomā.

Tāpēc uzņēmēji vāc parakstus, lai vērstos Ekonomikas ministrijā un Finanšu ministrijā ar lūgumu šo programmu turpināt.

Programma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība)" ir nodrošinājusi finansiālu atbalstu dalībai starptautiskās izstādēs, kas uzņēmējiem un radošo industriju pārstāvjiem ir bijis neatsverams un augstu vērtēts finansiāls atbalsts, ļaujot iepazīt citus tirgus un pircējus ārpus Latvijas, kā arī pielāgot savu piedāvājumu attiecīgajiem tirgiem, tādējādi palielinot eksportspēju produktiem, kas ir ar dizaina vērtību un ir radīti, izmantojot Latvijai tradicionālās produktu izgatavošanas prasmes, argumentē iniciatīvas autori.

Tā, piemēram, lai pieteiktu Latvijas modes dizaina preces jaunā tirgū un pierādītu to dzīvotspēju, modes industrijai ir nepieciešami daudzi gadi jeb tā saucamās modes sezonas.

Ir jākonkurē ar citu valstu spēcīgu modes dizaina vidi un senām modes industrijas tradīcijām, un tas ir iespējams tikai mērķtiecīga un nepārtraukta procesa rezultātā, kas ilgtermiņā prasa lielus līdzekļus.

Tādēļ finansiāla atbalsta pieejamība un tā mērķtiecīga turpināšana ir neatsverama, lai nodrošinātu iesākto eksporta aktivitāšu īstenošanu un to nepārtrauktību.

Apsver savu atbalstu iniciatīvai "Par finansējuma turpināšanu modes un dizaina industriju eksportam"!