Sevišķi strauji atbalstu guvušais priekšlikums ir iesniegts Saeimā 30. Oct (2019)

Aicinājums Saeimai neatbalstīt politisko partiju valsts finansējuma palielinājumu jau no nākamā gada ir iesniegts parlamentā.

Nepilnās divās nedēļās iedzīvotāju izrādītais atbalsts šai iniciatīvai ir otrais lielākais ManaBalss vēsturē.

Jāņa Jēkabsona publicētais aicinājums atlikt partiju finansējuma pieaugumu līdz nākamās Saeimas ievēlēšanai nepieciešamos desmit tūkstošus parakstu platformā ManaBalss ieguva 12 dienu laikā. Vēl vienu dienu tika vākti paraksti drošības apsvērumu dēļ – lai pēc to saskaņošanas ar iedzīvotāju reģistru leģitīmo parakstu daudzums pilnīgi noteikti būtu Saeimas kārtības rullim atbilstīgais.

Likums nosaka, ka "ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ir tiesības iesniegt Saeimai kolektīvo iesniegumu". ManaBalss autoru sabiedriskās un politiskās aktualitātes mēdz mobilizēt arī Latvijas nepilsoņus. ManaBalss komandas vērtējumā šie tad arī ir paraksti, kas pēc pārbaudes PMLP galvenokārt tiek atsijāti kā neatbilstīgi. Šis mūsu vērtējumā ir vēl viens labs iemesls un pamudinājums nepilsoņiem apsvērt naturalizēšanos – lai Latvijas iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība būtu tiešām aptveroša un efektīva.

Jānorāda, ka vēl ātrāk par pašreizējo iniciatīvu atbalstu ir guvusi tikai 2014. gadā virzītais priekšlikums par bankas "Citadele" pārdošanas pārtraukšanu". Tas pilsoņu atbalstu guva deviņās dienās.

Iniciatīvu "Atlikt partiju finansējuma pieaugumu līdz nākamās ‒ 14. Saeimas ‒ ievēlēšanai" lūdzam skatīt šeit.

Avots: ManaBalss