Sabiedrības digitālā līdzdalība 2019. gadā ir kļuvusi plašāka 31. Dec (2019)

Gandrīz 250 tūkstoši balsojumu par rosinātajām iniciatīvām jeb vairāk nekā 20 tūkstoši balsu virs iepriekšējā gada rādītāja – šis ir viens no platformas ManaBalss 2019. gada darba pārskata punktiem.

Ar 31 iniciatīvu, kas ir iestrādāta likumdošanā un praksē, Latvija turpina būt pirmajā vietā pasaulē pēc sabiedrības digitālās līdzdalības sekmīguma rādītāja.

2019. gadā praktiski dzīvē tika īstenots arī atklātais balsojums par Valsts prezidentu. Ar ManaBalss starpniecību panāktais jauninājums ir pirmais mums zināmais gadījums pasaulē, kad ar digitālās līdzdalības palīdzību tauta ir grozījusi savas valsts konstitūciju. Ar pilsoņu atbalstu un likumdevēja politisko gribu to panāca nevalstiskā organizācija – Sabiedrība par atklātību – Delna.

Savukārt jaunajā 2020. gadā mēs ieejam ar spēkā stājušos normu, ka 2. pensiju līmeņa uzkrājumi var tikt mantoti. To panāca ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Indexo. Šis ir viens no piemēriem, kad sabiedrības iniciatīvas formu sabiedriski un ekonomiski svarīgai aktivitātei ir izvēlējusies kompānija, liekot uzsvaru uz lobētās likumdošanas maiņas procesa caurspīdīgumu un plašu tautas atbalstu. Šāda prakse ir ļoti apsveicama, un tās sekmīgums – acīmredzams.

2020. gadā ManaBalss komanda turpinās vairākas 2019. gadā sāktās iestrādes. Tostarp Saeimā turpinām atbalstīt apspriešanas procesā esošos grozījumus kārtības rullī, lai uzlabotu iniciatīvu izsekojamību varas gaiteņos, bet sadarbībā ar citām valsts institūcijām notiek sarunas, kā nodrošināt iespēju piedalīties ManaBalss aktivitātēs pilsoņiem bez digitālajām prasmēm.

Ar organizācijas ManaBalss 2019. gada darba rezultātu kopsavilkumu varat iepazīties šeit.

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām!