Valsts kontrole apšauba lūšu un vilku medību limitus Latvijā; dati par šo dzīvnieku skaitu ir maldinoši 08. Jul (2020)

Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo sugu, tai skaitā lūšu un vilku, medību limiti Latvijā tiek noteikti, ņemot vērā dzīvnieku skaitu, tomēr šī informācija dažādos datu avotos atšķiras līdz pat astoņām reizēm. Atsaucoties uz Valsts kontroles revīzijas secinājumiem, tā ziņo LSM.

Maldinošie dati savukārt dod iespēju manipulēt, pieņemot lēmumus par sezonā nomedījamo dzīvnieku skaitu.

Šī ziņa sasaucas ar ManaBalss autora jau kopš 2015. gada virzīto iniciatīvu "Par vilku un lūšu medību ierobežošanu". Aicinām tās atbalstītājus dalīties ar šo likumdošanas iniciatīvu ar saviem draugiem un sekotājiem sociālajos tīklos.

LSM publikācijā ir norādīts, ka no 23 ES dalībvalstīm, kurās mīt lūši, to medības ir atļautas tikai trijās – Latvijā, Somijā un Zviedrijā, un Latvijā lūšu medību limits ievērojami pārsniedz abās pārējās valstīs noteiktos limitus. Par lūšu medību iespējām Latvijā arī lemj Valsts meža dienests, nevis Dabas aizsardzības pārvalde, kuras atbildībā ir īpaši aizsargājamo sugu aizsardzība.

Īsumā par VK secināto:
- dati par lūšu, vilku skaitu Latvijā ir maldinoši;
- no ES tikai Latvijā lūši tiek medīti maksimāli pieļaujamā limita apmērā;
- medību atskaišu sistēma negarantē ticamu informāciju par nomedīto dzīvnieku skaitu;
- medību limitu noteikšanā mežniecībās tiek piemērota atšķirīga pieeja;
- lēmumu pieņemšanā par medību limitiem lielāka loma medniekiem un mežu īpašniekiem;
- šajā situācijā jābūt skaidri noteiktiem vērtēšanas kritērijiem, un VK aicina tos izstrādāt;
- novērota gausa Zemkopības ministrijas rīcība efektīvāk veikt medību uzraudzību.

Avots: LSM


Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā esi ManaBalss plašās kopienas dalībnieks, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk - iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!