Visi dīvāni ir vienlīdzīgi 16. Apr (2019)

Iespēja sabiedriskajai līdzdalībai, paliekot sēžam dīvānā un neizejot piketēt ielās ‒ tas ir plaši novērtēts ManaBalss pienesums konstruktīvam politikas veidošanās dialogam Latvijā. Un tieši šā dialoga konstruktīvuma dēļ mums ir kvalitātes kritēriji, kas attiecas uz tiem, kas savu pilsonisko aktivitāti šādi īsteno.

Acīmredzot par ManaBalss kritērijiem ir nepieciešams runāt un tos skaidrot šad un tad. Tāpēc vēlamies komentēt nesenā publikācijā izteikto viedokli, ka ManaBalss diskriminē atsevišķas tēmas un iniciatīvu iesniedzējus, kā tas ir izskanējis portālā „Sputnik”.

Portāls izceļ digitālās demokrātijas sagādāto ērtību – palikt dīvānā, tomēr būt sabiedriski aktīvam un vērtē, ka no vairākiem pieejamajiem variantiem – tostarp portāliem Latvija.lv un Change.org – ManaBalss ir efektīvākais un lietderīgākais. Tiktāl viss atbilst faktiem. Tomēr pa vidu „Sputnik” izvērstajam digitālās demokrātijas labumu vērtējumam ir arī ļoti brīvas interpretācijas un nepamatoti minējumi.

Tātad – par iniciatīvu publicēšanu kā maksas pakalpojumu partijām un kompānijām. Kā esam par to rakstījuši jau iepriekš, 1000 eiro „slieksnis” par iniciatīvas publicēšanu partijām un kompānijām ir noteikts divu iemeslu dēļ.

ManaBalss platforma tiek uzturēta no visplašākās sabiedrības mikroziedojumiem, kad nu šie cilvēki apmeklē un lieto mūsu platformu. Iniciatīvu ierosināšana, ieskaitot dažkārt pat ļoti izvērstas un ilgstošas juridisko un nozaru ekspertu konsultācijas, kā arī balsošana par iniciatīvām vienmēr ir bijusi un paliks BEZMAKSAS, tāpēc būtu ļoti nekorekti pret šo visdažādāko politisko pārliecību cilvēkiem – mūsu finanšu ziedotājiem un konsultantiem, kas ziedo savu laiku ‒, ja viņu resursi tiktu izlietoti kādas konkrētas partijas aktivitātēm.

Otrs iemesls ir zināma „sliekšņa” radīšana, lai organizētiem viedokļu paudējiem ar salīdzinoši lielu administratīvo un finanšu resursu nebūtu priekšrocības attiecībā pret tiem, kam šāda resursa nav. Eiropā jau ir dažs slikts piemērs, kad sabiedrisko iniciatīvu platformu praktiski ir pārņēmusi konkrētās valsts politiskā opozīcija, „nomētājot” to ar savām iniciatīvām un kompromitējot šā labi domātā digitālā rīka leģitimitāti un efektivitāti. 1000 eiro „slieksnis” šādas situācijas rašanos acīmredzami novērš.

Šie godīguma, demokrātijas un kvalitātes principi ar mērķi noturēt un stiprināt uzticību ManaBalss platformai gan no tās lietotāju, gan likumdevēju un izpildvaras puses tad arī ir iemesls maksas pakalpojumam. Tā iemesls un mērķis nav komerciāls, kā to traktē „Sputnik”.

Tāpat maldīgs ir traktējums par situācijas iespējamību, kad maksa par partijas vai kompānijas iniciatīvu tiek paņemta, bet publicēta tā netiek. Tā nekad nav bijis un nebūs, jo, kā minēts, ManaBalss mērķis nav peļņa, bet gan tautas balsojums par leģitīmām un kvalitātes standartiem atbilstīgām iniciatīvām un to izskatīšana nozīmētajās instancēs.

Dažādu jomu juristu un nozaru ekspertu iesaiste priekšlikumu vērtēšanā ir šo cilvēku laika un darba brīvprātīgs ziedojums mūsu kopējās lietas – sabiedrības konstruktīvas līdzdalības – vārdā, ko mēs ļoti novērtējam un esam par to pateicīgi. Tā kā ekspertu darbs ir ‘pro bono’ jeb brīvprātīgs, tad maksas pakalpojumu gadījumā nav iespējama situācija, ka ekspertu komentāru dēļ iniciatīva netiek publicēta, bet maksa tiek iekasēta.

Attiecīgajos gadījumos mēs partiju un kompāniju autorus brīdinām, ka viņu iniciatīvu publicēšana, kad un ja nu līdz tam nonāksim, būs maksas pakalpojums, tomēr – ne agrāk un nekādos citos apstākļos, kā vienīgi līdz ar publicēšanu. Maksa par iniciatīvu atsevišķiem lietotājiem ir domāta tikai un vienīgi kā „slieksnis” ManaBalss platformas un jūsu pilsoniskās iesaistes uzticamības un kvalitātes uzturēšanai.

Tāpat jānorāda, ka lēmumu par konkrētas iniciatīvas publicēšanu vai nepublicēšanu ManaBalss vienmēr patur savā kompetencē, un tas ir mūsu komandas kolektīvs lēmums. Ekspertu sniegtais novērtējums ir ļoti svarīgs iniciatīvas kopsakara saprašanai, tomēr galējais lēmums ir ManaBalss komandas ziņā. Tāpēc nav patiess pieņēmums, ka, lūk, „tādus un tādus juristus pieaicinājāt, tāpēc nav ko brīnīties par rezultātu”.

Ir gadījumi, kad ManaBalss ir publicējusi iniciatīvas, par kurām ekspertiem ir kritisks viedoklis, un tas nav bijis atkarīgs ne no autoru etniskās, ne politiskās piederības, ne reliģiskās pārliecības, nedz arī no ManaBalss komandas biedru privātajiem ieskatiem. Ja mēs publicētu tikai to, ko saka izraudzītu ekspertu loks, vai tikai to, kam paši personīgi piekrītam, tad ManaBalss būtu kārtējā marginālā aktivitāte. (Visu cieņu – sabiedrībā arī tādām ir sava loma.) Ja mēs dotu vārdu visam pēc kārtas, tad ievērojami kristos uzticamība šeit publicētajam gan balsotāju, gan lēmumu pieņēmēju acīs.

Tieši tas, ka ManaBalss notur iniciatīvu kvalitātes un darba ar autoriem latiņu tik augstu, ir pamatā mūsu darbības veiksmei un jūsu balsu nonākšanai salīdzinoši tik dzirdīgās ausīs. Vilšanās un neizdošanās ir neizbēgama dzīves vispār un demokrātijas konkrēti daļa. Ne tuvu ne visas iniciatīvas tiek publicētas. Līdz balsošanai nonāk vien apmēram 40% iesniegto iniciatīvu, un starp noraidītajiem ir bijuši arī citkārt veiksmīgu autoru priekšlikumi. Katrā ziņā mēs varam apgalvot, ka pilsoniskās līdzdalības iespēju ziņā, cik tas attiecas uz ManaBalss platformu, visu Latvijas pilsoņu dīvāni ir vienlīdzīgi.

Tavai balsij ir nozīme!

Organizācijas ManaBalss komanda