Iniciatīvas prasība ir noraidīta

Pārstāvis: Kaspars GustsPublicēta: 18. Feb (2022)

SKOLU TĪKLA SAGLABĀŠANA ALŪKSNES NOVADĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Alūksnes novada pašvaldībā

1'000
3'011
Jau parakstījuši 3'011

Kopš 2010. gada izglītības iestāžu skaits Alūksnes novadā ir samazinājies par astoņām skolām. Lai arī novadā visā šajā periodā vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās, straujāka iedzīvotāju un skolēnu aizplūšana no novada vērojama tieši gados pēc skolu slēgšanas. Pēdējā skolu slēgšana notika 2017. gadā, kā rezultātā izglītojamo skaits novadā nākamajā gadā samazinājās par 131 bērnu. Kopš 2018. gada līdz 2021. gadam kopumā izglītojamo skaits samazinājies par 42 jeb 14 skolēniem gadā. Alūksnes novada izveidotā darba grupa, izvērtējot skolu tīklu novadā, rosina slēgt vai reorganizēt astoņas mācību iestādes: slēdzot Pededzes pamatskolu, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolu, Bejas pamatskolu un Malienas pamatskolu, reorganizējot Strautiņu pamatskolu par Strautiņu sākumskolu, Alūksnes pilsētas sākumskolu, Alūksnes novada vidusskolu un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju reorganizēt, izveidojot jaunu izglītības iestādi "Ernsta Glika Alūksnes vidusskola". Tik vērienīga skolu tīkla reorganizācija tiek plānota nesamērīgi īsā laikā un rada risku, ka tā rezultātā izglītības kvalitāte nevis paaugstināsies, bet kritīsies. Sagaidāms, ka pēc skolu slēgšanas, daudzi novada iedzīvotāji mainīs dzīvesvietu, un skolēni aizplūdīs uz citu novadu skolām. Izglītības reforma tiek virzīta lielā steigā un neņemot vērā skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un novada iedzīvotāju viedokli.

Izglītības līmeņa paaugstināšanai novadā ir citas alternatīvas, kuras darba grupa nav izvērtējusi. Aicinām Alūksnes novada domi apturēt steigā virzīto lēmumu par skolu reorganizāciju, izveidot jaunu darba grupu, kuras lēmumus nenosaka tieši skolu reorganizācijā ieinteresētās personas, un meklēt risinājumus skolu tīkla saglabāšanai Alūksnes novadā.

Saglabājot skolu tīklu Alūksnes novadā, tiks nodrošināti priekšnoteikumi iedzīvotāju neaizplūšanai no novada, pašvaldības pagastos saglabāsies darba vietas skolotājiem un skolu tehniskajiem darbiniekiem. Pagastu ēdnīcām un veikaliem nesamazināsies apgrozījums, kas būtu noticis skolu slēgšanas gadījumā. Tiks uzturēta uzņēmējdarbībai labvēlīga vide, lai varētu plānot attīstību, piesaistot jaunus darbiniekus, kuru bērniem būs iespēja mācīties vietējā skolā.