Pārstāvis: Inga BirzePublicēta: 04. Mar (2022)

B DARBNESPĒJAS LAPU SASLIMUŠA INVALĪDA UN SENIORA KOPĒJAM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
727
Jau parakstījuši 727
9'273

Aicinu atļaut izsniegt B darbnespējas lapu vienam mājsaimniecības loceklim, ja mājsaimniecībā ir pacients ar objektīviem rādītājiem aprūpes nepieciešamībai, sevišķi ja saslimušais ir invalīds. Tomēr vēlams būtu iekļaut arī saslimušu senioru aprūpētājus. Lai gan šie ir atšķirīgi gadījumi, tomēr tas būtu līdzīgi kā pašreizējā kārtībā, kad B darbnespējas lapa tiek piešķirta bērnu vecākiem, kad bērns saslimst.

Tāpēc aicinu veikt attiecīgus grozījumus likumdošanā.

Tas atrisinātu šobrīd vienu no sāpīgam problēmām un dotu laiku ģimenēm pašām aprūpēt savus nespēcīgākos locekļus, kā arī, piemēram, sakārtot radinieka aprūpi pēc stacionāra. Ieguvēji būs gan invalīdu un senioru kopēji, gan līdz ar sakārtotu likumdošanu – arī viņu darba devēji.