Pārstāvis: Eduards RozenbergsPublicēta: 07. Jul (2023)

SMIKŠĶERĒŠANAI NĒ! LIEGT KRĀPNIECISKU ĪSZIŅU PIEGĀDI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
782
Jau parakstījuši 782
9'218

Vēlos izskaust krāpniecību, izmantojot īsziņu izsūtīšanu, kas ļauj krāpniekiem uzdoties par citām personām vai komersantiem. Tā mēs uzlabosim Latvijas informatīvās telpas drošību un samazināsim organizētās noziedzības grupējumu peļnas gūšanas spējas, izmantojot īsziņas. Tas nav ne tehnoloģiski, ne administratīvi vienkārši, un šīs iniciatīvas tūlītējais mērķis ir ar Saeimas starpniecību iesaistītās puses "apsēdināt pie viena galda". Jo likumdošanas izmaiņas noteikti ir nepieciešamas.

Proti, būs nepieciešams veikt grozījumus Elektronisko sakaru likumā. Es piedāvāju pievienot prasības mobilo sakaru operatoriem līdzīgā izpildījumā, kā tas jau ir izdarīts Lietuvā. Tehniski tas nozīmētu, ka operatoriem ir jānodrošina iespēja īsziņu ("SMS") satura sūtītājam ("sūtītājs") un/vai personai, kas sniedz pakalpojumus saistībā ar SMS pārvēršanu publiskajā mobilo sakaru tīklā ("SMS agregators"), izmantojot burtciparu secību sūtītāja laukā ("SMS agregators"), norādīt nosūtāmo SMS identifikatorus, kas ļauj identificēt faktisko sūtītāju (SMS burtvārds, SMS agregators un/vai publiskais mobilo sakaru tīkls), no kuras iniciē nominālo SMS, kā arī citus raksturlielumus, par kuriem panākta vienošanās ar operatoru). Pēc tam, kad nosūtītājs un/vai SMS agregators ir norādījuši un saskaņojuši šā punkta pirmajā teikumā minētos identifikatorus ("saskaņotie identifikatori") ar operatoru, operatori uz citu operatoru publiskajiem mobilo sakaru tīkliem nosūta tikai tāda nominālā SMS (SMS agregators), kas atbilst saskaņotajiem identifikatoriem. Operatoriem ir jāievēro un savstarpēji jāapmainās ar saskaņotām identifikācijas pazīmēm. Operatori nekavējoties pārtrauc šādu SMS īsziņu pārsūtīšanu, tiklīdz tie saņem informāciju par krāpšanu saistībā ar SMS īsziņu nosūtīšanu.

Ar šādu vai diskusijas gaitā precizētu risinājumu un to regulējošo likumdošanu tiks izskaustas krāpniecikās īsziņas. Izrietoši tiks mazināti naudas līdzekļi, ko krāpnieki iegūst, sūtot smikšķerēšanas kampaņas.