Pārstāvis: Līga VīksniņaPublicēta: 07. Dec (2022)

SOCIĀLAIS PEDAGOGS KĀ OBLIGĀTA PRASĪBA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
505
Jau parakstījuši 505
9'495

Problēmas ģimenē, psiholoģiskas problēmas vai strīdi ar apkārtējiem, pāridarījumi, noslēgšanās, aktivitātes zudums vai citas negatīvas izmaiņas bērna uzvedībā – visas šīs problēmas prasa individuālu pieeju un risinājumu, kas ir pārāk liela slodze bērna nenobriedušajai psihei, tādēļ ir nepieciešama palīdzība, un to var sniegt sociālais pedagogs. Sociālais pedagogs kā atbalsta personāls ar savu profesionālo darbību bērnudārzā var palīdzēt laikus atklāt cēloņus, kas sagādā grūtības mācību procesā, kā arī esošo sociālo risku ietekmi uz bērna iekļaušanos sociālajā vidē. Sociālā pedagoga darbs ir nozīmīgs gan pedagoģiskajā procesā, gan sociālajā darbā, sociālās spriedzes mazināšanā un bērnu tiesību aizsardzībā. Sociālo pedagogu var kvalificēt kā bērna atbalsta personālu, kura aktīva un profesionāla darbība var palīdzēt izvairīties no vēlāk grūti risināmām situācijām. Sociālā pedagoga darba vislielākā vērtība ir savlaicīga iejaukšanās.

Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma uzdevumu, aicinu sociāla pedagoga pakalpojumu pirmsskolas izglītības iestādēs iekļaut kā obligātu prasību. 1) Šā likuma uzdevums ir noteikt bērna tiesības, brīvības un to aizsardzību, ņemot vērā, ka bērnam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība. 2) Šis likums regulē arī pamatnosacījumus, saskaņā ar kuriem kontrolējama bērna uzvedība un nosakāma viņa atbildība; tas reglamentē vecāku un citu fizisko un juridisko personu, kā arī valsts un pašvaldību tiesības, pienākumus un atbildību par bērna tiesību nodrošināšanu, nosaka bērna tiesību aizsardzības sistēmu un tās darbības tiesiskos principus. 3) Bērna tiesību aizsardzība ir valsts politikas sastāvdaļa. Valsts un pašvaldības organizē un kontrolē bērna tiesību aizsardzību visā valsts teritorijā. Latvija ir arī ratificējusi ANO Konvenciju par bērna tiesībām, un kā dalībvalsts esam apņēmušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu ne tikai izdzīvošanu, bet pilnvērtīgas attīstības iespējas ikvienam bērnam. Konvencija īpaši uzsver agrīnās bērnības īpašo nozīmi un mazo bērnu labbūtību.

Ar šo grozījumu mēs iegūsim savlaikus nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību, palīdzību rast risinājumu situācijās, kādā nonācis bērns, ja par to liecina bērna negatīva uzvedība, nevēlēšanās mācīties, grupiņas biedru pāridarījumi, konflikti ar pedagogiem u.c. Laikus sniegts atbalst bērniem, kam nepieciešama palīdzība, prasa mazākus resursus problēmas novēršanai. Sadarbība veicina bērnu socializāciju, tiek attīstītas bērna spējas un tiek pamanītas viņa vajadzības.