Pārstāvis: Evita StalbePublicēta: 11. Sep (2023)

SPECIĀLĀS PROGRAMMAS ATVĒRŠANA VALKĀ AR KODU 58
Iniciatīva tiks iesniegta Valkas novada pašvaldībā

200
309
Jau parakstījuši 309

AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI VALKAS PILSĒTĀ UN NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! Vēlos, lai bērniem ar īpašām vajadzībām būtu iespēja iegūt izglītību Valkas novadā. Sevišķi ar to es domāju pirmsskolas izglītību. Šobrīd vecāki ir spiesti bērnus sūtīt tālu no mājām. Ir jānodrošina šiem bērniem izglītība Valkas novadā un savu ģimeņu tuvumā. Daudz tiek runāts par iekļaujošu izglītību. Bet kā ir īstenībā? Šobrīd Valkā ir nodrošināta izglītība ar speciālajiem kodiem 55 un 56. Taču vajadzētu atvērt programmu arī 58 kodam - bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, sevišķi pirmsskolas izglītībā.

Aicinu Valkas novada pašvaldību šādu pārmaiņu un visu ar to saistīto izanalizēt, ieplānot un ieviest!

Līdz ar to mēs ļausim bērniem arī īpašām vajadzībām Valkā uzaugt ģimenes vidē un ar īstiem, nevis tikai svētdienas vecākiem. Šiem bērniem ģimenes vide ir ļoti svarīga. Tas arī ļaus attīstīties Valkas novadam par ģimenei draudzīgu vidi. Daudziem vecākiem nav sava transporta, lai nogādātu savus rūpju bērnus tālās mācību iestādēs. Un papildus līdz ar šo novadā būs arī pa kādai jaunai darba vietai. AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI VALKAS PILSĒTĀ UN NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ!