Pārstāvis: Kate BeķePublicēta: 23. Jan

VAIRĀK STIPENDIJU AUGSTSKOLĀS STUDĒJOŠAJIEM!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
706
Jau parakstījuši 706
9'294

Aicinu Latvijā mainīt stipendiju saņēmēju apjomu līdz 20% studentu pašreizējo 5% vietā, nodrošinot sevišķi jauniešiem lielāku finansiālo atbalstu izglītības turpināšanai, bet reizē veicinot arī mūžizglītību. Šai problēmai uzmanība ir pievērsta jau agrāk (https://ir.lv/2021/07/29/japalielina-atbalsts-studejosajiem/?ssp=1&darkschemeovr=1&setlang=en&cc=XL&safesearch=moderate), un mans mērķis ir šo diskusiju rosināt arī Saeimā.

Nepieciešamajām pārmaiņām acīmredzot ir jāmaina Ministru kabineta noteikumi Nr. 740 un varbūt vēl kādi normatīvie akti. Bet pirmām kārtām – ir nepieciešama diskusija par šo.

Visvairāk no šīs iniciatīvas iegūs jaunieši un studenti. Nešaubīgi, ka palielinot stipendiju skaitu, palielināsies interese par tālākām studijām, kā arī studējošie veicinās savu attīstību, nosakot sev augstākus standartus. Tas veicinās arī mūžizglītību un Latvijas ekonomikas konkurētspēju.