Pārstāvis: Normunds GrostiņšPublicēta: 07. Oct (2015)

PAR TAUTAS NOBALSOŠANU SAISTĪBĀ AR ES REGULĒTO IMIGRĀCIJU!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'377
Jau parakstījuši 2'377
7'623

Kopš iestāšanās ES regulāri notiek dalības nosacījumu maiņa. Izmaiņas ES imigrācijas politikā tiek izdarītas "no augšas". Tautas nobalsošana saistībā ar izmaiņām ES imigrācijas politikā dos iespēju demokrātiski izstrādāt Latvijas valsts intersēm atbilstošu, efektīvu imigrācijas politiku.

Aicinām Saeimu atbilstoši LR Satversmei nodot tautas nobalsošanai izmaiņas ES imigrācijas politikā, kas uzliek Latvijas Republikai par pienākumu uzņemt imigrantus.

Tas nodrošinās kvalitatīvu diskusiju un apspriestu, demokrātiski pieņemtu lēmumu par Latvijas imigrācijas politiku.