Pārstāvis: Māris KalniņšPublicēta: 05. May (2022)

TIESĪBAS ATTEIKTIES NO KRIEVU VALODAS PAMATIZGLĪTĪBAS UN VIDUSSKOLU PROGRAMMĀS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'846
Jau parakstījuši 1'846
8'154

Vēlos, lai Latvijā, kas jau labu laiku ir Rietumu sabiedrības valsts, nebūtu obligātas krievu valodas apguves pamatskolās un vidusskolās. It sevišķi lauku skolās otrajai svešvalodai nav citu alternatīvu, jo, piemēram, vācu vai kāda cita valoda skolotāju trūkuma dēļ kā otrā svešvaloda netiek piedāvāta. Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem, no 307 skolām, kas aizpildīja aptauju par otro svešvalodu, 252 skolas atbildēja, ka tajās kā otrā svešvaloda tiek mācīta tikai krievu valoda. Galvenokārt iemesls tam ir pedagogu un finanšu trūkums. Tas nedrīkst būt attaisnojums krievu valodas uzspiešanai. Šobrīd kaimiņu valstī Krievijā teroristi valdībā veic neaprakstāmus noziegumus Ukrainā. Turklāt, saskaņā ar aptaujām, kas parādās medijos, lielākā daļa Krievijas iedzīvotāju atbalsta savu valdību un pat mūsu valsti uzskata par Krievijai piederošu. Protams, valodu tajā nevar vainot, tomēr mūsu bērniem nebūtu obligāti jāmācās valoda, kas tiešā veidā asociējas ar šo teroristisko valsti, kas gan šobrīd, gan gadsimtu gaitā ir pierādījusi sevi kā agresoru, kas diemžēl tā arī nespēj mainīties.

Tāpēc ir jāveic izmaiņas likumos un gan pamatskolu, gan vidusskolu programmās ir jānosaka, ka krievu valoda kā otrā svešvaloda citu alternatīvu neesamības gadījumā būtu tikai iespējama, bet ne obligāta. Tāpat nepieciešams piesaistīs un motivēt citu valodu skolotājus, lai būtu izvērstas izvēles iespējas otrās svešvalodas apgūšanai.

Tad bērniem un jauniešiem beidzot nebūs spiestā kārtā jāapgūst krievu valoda, kas dažkārt notiek pret savu gribu. Tā vietā viņi varētu, piemēram, vēl papildus apgūt angļu valodu kā obligāto svešvalodu, jo tā noteikti ir vajadzīga mūsdienu Rietumu pasaulē un atver durvis uz pasauli. Tāpat būtu jāapgūst kāda cita valoda, ja tā ir pieejama attiecīgajā izglītības iestādē – krievu, vācu, spāņu, franču u.c., tomēr ne tā, ka krievu valodas apguve iznāk spiestā kārtā.