Pārstāvis: Latvijas Jaunatnes padomePublicēta: 05. May (2022)

TIESĪBAS VĒLĒT PAŠVALDĪBĀS NO 16 GADU VECUMA
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
203
Jau parakstījuši 203
9'797

Aicinām grozīt "Pašvaldības domes vēlēšanu likumu" un pašvaldībās piešķirt tiesības vēlēt no 16 gadu vecuma. Tikai 12% jauniešu vecumā no 16 līdz 25 gadiem uzskata, ka spēj ietekmēt pašvaldību lēmumus. Tas lielā mērā ir iemesls, kāpēc jauniešu iesaiste pilsoniskajās aktivitātēs Latvijā ir ļoti zema. Viena no barjerām, kas kavē jauniešu līdzdalību, ir zems sociālais kapitāls jeb savstarpējā uzticēšanās. Neuzticēšanās citiem cilvēkiem, kā arī institūcijām, ir viena no būtiskām barjerām sadarbībai kopīgu mērķu definēšanā un to īstenošanā. Balsošanas vecuma pazemināšana var veicināt jaunās paaudzes agrīnu politisko iesaistīšanos, palielināt jauniešu interesi par politiku un pozitīvi ietekmēt vēlēšanu aktivitāti un politisko sistēmu kopumā. (Skat. arī starptautiskos pētījumus pielikumā.)

Tāpēc aicinām atbalstīt iniciatīvu par izmaiņām "Pašvaldības domes vēlēšanu likumā" un pašvaldībās piešķirt tiesības vēlēt personai, kura vēlēšanu dienā ir sasniegusi 16 gadu vecumu!

Iedzīvotāju novecošanās un jauniešu īpatsvara pret kopējo iedzīvotāju skaitu samazināšanās rada izaicinājumu ne tikai no demogrāfiskā un ekonomiskā, bet arī no demokrātiskā aspekta. Tāpēc ir būtiski palielināt šīs sabiedrības daļas interešu pārstāvību pašvaldībās. Tas nodrošinās ambiciozāku politisko dienas kārtību pašvaldībās, kā arī lielāku atbildību pret nākamajām paaudzēm un demokrātijas ilgtspēju. Jauniešiem ir jādod iespēja balsot par lēmumiem, kas ietekmēs viņu nākotni! Tas veicinās demokrātiskās iekārtas ilgtspēju, starppaaudžu sadarbību attīstībai un vienotu redzējumu par nākotni. Dalība vēlēšanās ir saistīta ar demokrātijas paradumu attīstību. Jauniešiem ir jāiemācās būt sociāli atbildīgiem pilsoņiem, un praktiskas politiskās zināšanas ir viens no vēlētāju aktivitātes dzinējspēkiem.

Pievienots dokuments

Tiesības_vēlēt_no_16__Manabalss_portālam_(1).pdf (atvērt)