Pārstāvis: Kārlis GutānsPublicēta: 26. Sep (2023)

ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU TARIFU APRĒĶINS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
306
Jau parakstījuši 306
9'694

Pašvaldībām par tarifu aprēķiniem ir jāpublicē vairāk sabiedrībai publiski pieejamas un salīdzināmas informācijas. Jo pašlaik ir sadrumstalota un neskaidra informācija, uz kuras pamata tiek pieņemti lēmumi par tarifu pieaugumu. Piemēram, ka Garkalnes pagastā ūdens zudumi sastāda 64% (skat. pielikumu). Pēkšņi parādās šāds skaitlis, un ar to tiek argumentēts tarifa pieaugums, bet nav skaidrs, kāda ir šā rādītāja dinamika laika gaitā un kāpēc tas ir vai varbūt pat nav tāds.

Tāpēc aicinu Saeimu veikt attiecīgus likumdošanas grozījumus un noteikt, ka pašvaldībai ir jāpublicē pilnvērtīgi un salīdzināmi dati par sniegtajiem pakalpojumiem. Proti, cik un kas ir sniegts attiecīgajos pakalpojumos, cik ir iekasēts, cik – pārbaudīts, cik – parādā, cik mājas/dzīvokļi no visiem pašvaldībā esošajiem saņem pakalpojumus utt. Šādus datus jāsniedz arī par atsevišķiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, kas pašvaldībā darbojas neatkarīgi viens no otra.

Tad pašvaldībai pašai un arī sabiedrībai būs lielāka skaidrība par sniegto pakalpojumu izmaksām un attiecīgi arī iespēja prasīt, plānot un argumentēt par efektīvāku saimniekošanu.

Pievienots dokuments

Tarifi__Ropažu_pašvaldības_sēdes_lēmums.pdf (atvērt)