Pārstāvis: Pāvels JursPublicēta: 03. Feb (2021)

UZTURLĪDZEKĻU PIESAISTE MINIMĀLAJAI ALGAI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
5'460
Jau parakstījuši 5'460
4'540

Ar likumu ir noteikts, ka no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) izmaksājamo līdzekļu apjoms turpmāk ir konstants – tas vairs nav piesaistīts minimālajai algai. Tai pašā laikā, mainoties minimālajai algai, objektīvi pieaug arī bērna aprūpei nepieciešamais finansējums, un tā starpības segšana ir uz diemžēl neapzinīgā vecāka sirdsapziņas. Ir jāpiekrīt, ka uzturlīdzekļu piedziņa no neapzinīga vecāka valstij ir problēma, tomēr to nedrīkst risināt uz nepietiekami aprūpētu bērnu rēķina. Nav pieļaujama situācija, ka uzturnaudas reālais apmērs ir mazāks par valstī noteikto minimumu. Lai arī ne pēc likuma burta, tomēr praktiski šādi tiek pārkāptas arī bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu.

Tāpēc ir jāveic nepieciešamie likumdošanas grozījumi, un no UGF izmaksājamo uzturlīdzekļu aprēķins atkal ir jāpiesaista minimālajai algai. Bērnam, kurš dzīvo tikai ar vienu vecāku, neko nedod tas, ka viņa vai viņas vajadzībām pienākošais ikmēneša finansējums pieaug nomināli. Bērnam neko nedod arī tiesiskais princips, ka viņa neapzinīgajam vecākam ir pienākums par to rūpēties neatkarīgi no paša materiālā stāvokļa. Un aprūpes finansējuma iztrūkumu bērnam nekompensēs apziņa, ka šādi netiek papildus apgrūtināts valsts budžets. Bērnam vai nu ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu, un tad tās arī tiek nodrošinātas, vai arī to nav. Tas nav tikai juridisks, bet arī cilvēcības un saprotošas, ilgtspējīgi domājošas sabiedrības jautājums.

Šo īstenojot likumdošanā un dzīvē, tie bērniņi, kuri ir apgādībā tikai pie viena vecāka, saņems to, kas viņu aprūpei pienākas. Viņi to saņems arī tad, ja otrs vecāks nemaksā bērna aprūpei nepieciešamo, bet gan to kompensē valsts. Sabiedrības ieguvums būs pēc iespējas pienācīgi aprūpēti bērni, kas pieaugs par stabilākiem un pilnvērtīgākiem šīs sabiedrības locekļiem. Tas tā būs arī tāpēc, ka viņiem varēs paskaidrot – sabiedrība par tevi rūpējās, kad tev gāja grūti. Tāpēc vajag piesaistīt UGF izmaksājamo uzturlīdzekļu aprēķinu minimālajai algai, kā tas bija agrāk. Bērnam nav laika gaidīt, kad bezatbildīgi vecāki sāks rūpēties par bērnu. Viņiem ir jādzīvo tālāk un bez raizēm vismaz par saviem uzturlīdzekļiem. Tas pats ir sakāms arī par tā vecāka rūpēm, pie kura bērns dzīvo.