Pārstāvis: Elizabete PumpuraPublicēta: 12. May (2021)

PAR PILNVĒRTĪGU DZIRDI BĒRNIEM, KURIEM TĀ IR TRAUCĒTA
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
161
Jau parakstījuši 161
9'839

Vēlamies panākt, lai visiem bērniem ar dzirdes traucējumiem valsts kompensējamo zāļu sarakstā tiek iekļauti dzirdes aparātu un kohleāro dzirdes implantu baterijas un ierīces (akumulatori) bateriju uzlādēšanai. Kompensēt tiem bērniem, kuriem ir ievietoti kohleārie dzirdes implanti, gan procesora daļas remontu, gan dzirdes aparātu remontu arī pēc to garantijas laika, lai bērni varētu bez aizķeršanās, bez jebkādiem šķēršļiem turpināt dzirdēt un iekļauties sabiedrībā un izglītības sistēmā.

Tāpēc ir nepieciešama dzirdes aparātu, kohleāro dzirdes implantu bateriju un bateriju uzlādēšanas ierīces iekļaušana kompensējamo zāļu sarakstā visiem bērniem, kuriem ir dzirdes traucējumi. Un nodrošināt dzirdes aparātu un dzirdes implantu procesoru daļas remontu bez maksas arī pēc to noteiktā garantijas termiņa laika.

Sabiedrības ieguvums būs tāds, ka šie bērni, līdzvērtīgi citiem bērniem, spēs vienlīdzīgi izglītoties, iegūt zināšanas un līdz ar to – nākotnē veiksmīgāk iekļauties darba tirgū.