Pārstāvis: Pelša AnetePublicēta: 20. Jan (2021)

VALSTS PĀRBAUDES DARBU UN EKSĀMENU ATCELŠANA
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
6'015
Jau parakstījuši 6'015
3'985

Vēlos panākt, lai tiek atcelti 2021. gadā noteiktie valsts pārbaudes darbi un eksāmeni Latvijas skolās.

Tas ir nepieciešams, lai atslogotu pedagogus un skolēnus. Atceļot valsts pārbaudes darbus un eksāmenus, tiktu dota iespēja izglītības sfērai nedaudz atjēgties no saspringuma un kvalitatīvi saplānot gan mācību procesu, gan eksāmenu un valsts pārbaudes darbu norisi mācību iestādēm turpmāk šai Covid-19 krīzē un nākotnes krīžu gadījumiem. Skolēniem šādi tiktu dota ļoti nepieciešamā atelpa un samazināts stresa līmenis, lai spētu mierīgi, kvalitatīvi apgūt šā mācību gada vielu un iegūt atestātus ar gada vidējo vērtējumu. Šādi tiktu iegūts laiks, lai izveidotu rīcības plānu nākamajam mācību gadam, ja epidemioloģiskā situācija valstī nemainās vai pat pasliktinās. Tai skaitā būtu lietderīgi izveidot arī iespēju attālinātai eksāmenu kārtošanai, bet tam ir nepieciešams mierīgi, nopietni sagatavoties.

Sabiedrības lielākais ieguvums būs kaut nedaudz atslogoti pedagogi, kuri tagad gatavo savus audzēkņus tieši eksāmeniem. Iespēja mierīgi mācīties būs arī pašiem audzēkņiem. Tiks noņemta spriedze domās par to, kā un vai notiks valsts pārbaudes darbi un eksāmeni.