Pārstāvis: Inga VanagaPublicēta: 27. Oct (2014)

VĒLĒŠANU SISTĒMAS MAIŅA LATVIJĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
591
Jau parakstījuši 591
9'409

Nepieciešams mainīt Latvijas Republikā pastāvošo proporcionālo vēlēšanu sistēmu uz mažoritāro vēlēšanu sistēmu.Latvijas Republikas Satversmes 6.pants nosaka, ka Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Arvien mazāk un mazāk pilsoņi piedalās Saeimas vēlēšanās, norādot virkni iemeslus, un viens no tiem ir neapmierinātība ar vēlēšanu sistēmu.

Saeimai grozīt Satversmes 6.pantu-mainot vēlēšanu sistēmu no proporcionālās uz mažoritāro. Pamatojoties uz Satversmes 77.pantu, par šādām izmaiņām jārīko referendums (tautas nobalsošana).Līdz nākamās Saeimas vēlēšanām ir pietiekami daudz laika, lai varētu sakārtot atbilstoši normatīvo aktu bāzi, informēt vēlētājus par vēlēšanu sistēmas maiņu, apmācīt Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvjus, rīkot profesionālas diskusijas.Referendums varētu būt vienlaicīgi ar pašvaldību vēlēšanām.

Ir nepieciešams ieviest mažoritāro vēlēšanu sistēmu, dodot lielāku varas sviru vēlētājam - iespēju balsot par personālijām. Daudziem vēlētājiem simpatizē deputātu kandidāti no dažādu partiju sarakstiem un viņi vēlas, lai būtu iespēja balsot par šiem cilvēkiem, nevis tikai par vienas politiskās partijas deputātu kandidātiem. Jāuzsver, ka pie šīs vēlēšanu sistēmas deputātu kandidāti startētu vēlēšanās no politisko partiju sarakstiem. Piem., no Zemgales var ievēlēt 14 deputātus, kurus vēlētājs izvēlētos no visiem piedāvātajiem 13 partiju sarakstiem.Kā viena no mažoritārās sistēmas priekšrocībām tiek minēta, ka tā nodrošina ciešāku saikni starp vēlētāju un deputātu. Vēlēšanu sistēmas maiņa varētu sekmēt šo sadarbību un mazināt pašlaik esošo pārāk lielo plaisu starp iedzīvotāju un varas pārstāvjiem.Vēlēšanu sistēmas maiņa ir viens no veidiem, kā mēs kopīgiem spēkiem varam veicināt vēlētāju aktivitāti, veicināt uzticēšanos deputātiem un valdībai, veicināt valsts kopīgo attīstību. Vēlētāju uzticību var iegūt ar ieklausīšanos cilvēkos, reāliem solījumiem, padarītiem darbiem, godprātību, kas diemžēl iztrūkst.